fiscalistenonline.nl: Geen btw-vrijstelling voor claims management
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen btw-vrijstelling voor claims management

De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder. Assurantiemakelaars en verzekeringsagenten die diensten verrichten die samenhangen met (her)verzekering kunnen een beroep doen op een btw-vrijstelling. Volgens de rechtbank geldt deze vrijstelling alleen voor personen die direct of indirect bijdragen aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

Een verzekeringstussenpersoon die run-off services en claims management verricht valt hier niet onder. Hof Den Haag was het eens met deze beslissing van de rechtbank, omdat de dienstverlening van deze tussenpersoon niet bijdroeg aan de totstandkoming van verzekeringen. Zijn werkzaamheden bestonden vooral in het behandelen en afwikkelen van schadeclaims. Hierbij verwijst het hof ook naar Europese en nationale rechtspraak over de vrijstelling voor diensten die samenhangen met (her)verzekering.

Hierin werd al bepaald dat deze zich niet verder uitstrekt dan tot diensten van tussenpersonen die zijn aan te merken als het tot stand (proberen te) brengen van verzekeringen. De fiscus had toepassing van de vrijstelling in deze zaak dus terecht geweigerd aan de verzekeringstussenpersoon.

Wet: artikel 13 B sub a Zesde richtlijn en artikel 135 eerste lid onder a Btw-richtlijn

Meer informatie: Hof Den Haag, 12 april 2013 (gepubliceerd 22 april 2013), LJN: BZ8224 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper
De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder...
Lees meer...
Hier klikken