fiscalistenonline.nl: Fiscale tegemoetkomingen collectieve compensatieregelingen ook voor gouden-handdrukstamrechten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscale tegemoetkomingen collectieve compensatieregelingen ook voor gouden-handdrukstamrechten

Onlangs heeft staatssecretaris De Jager van Financiën in een geactualiseerd besluit de fiscale tegemoetkomingen en goedkeuringen voor collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen ook van toepassing verklaard op gouden-handdrukstamrechten die bij levensverzekeraars zijn bedongen.

Deze stamrechten worden in de praktijk veel gebruikt om belastingheffing over ontslaguitkeringen ineens te matigen en/of in de tijd uit te smeren.

In 2009 hadden enkele levensverzekeraars compensatieregelingen getroffen voor te veel in rekening gebrachte kosten en/of premies. De staatssecretaris had in een besluit van 6 juli 2009 de fiscale gevolgen van deze compensatieregelingen weergegeven en maakte daarbij diverse goedkeuringen bekend.

Het nieuwe besluit is op 3 februari 2010 in werking getreden en vervangt per die datum het besluit van 6 juli 2009. Volledige bericht PwC Belastingnieuws.

Eerder geplaatste artikelen

Weg met het papier
De digitale ontwikkeling zorgt ervoor dat er in toenemende mate minder papier wordt geprint en verstuurd. Digitalisering verhoogt de kwaliteit en snelheid van gegevensvastlegging, handmatige verwerkin...
Lees meer...
Werkt de nieuwe werkkostenregeling?
Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen in de loonh...
Lees meer...
Belastingplan 2011 binnensjaarse verliesverrekening aangepakt
De wet op de vennootschapsbelasting kent een bepaling die zich richt tegen de handel in lege BV’s met een fiscaal nog te verrekenen verlies. De wetgever heeft de verliesverrekening van dergelij...
Lees meer...
Hier klikken