fiscalistenonline.nl: Vrouwen onontbeerlijk in top management
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vrouwen onontbeerlijk in top management

Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management
van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden aan een onzeker economisch klimaat en complexe uitdagingen voor de toekomst. Het 'oude patroon' van leiderschap dat ten dele aan de grondslag ligt van de huidige economische crisis zal ons niet de juiste uitwegen kunnen aanreiken.

Gebalanceerd leiderschap wordt immers gerealiseerd door de synergie van mannelijke en vrouwelijke competenties en attitudes. Daarom is genderdiversiteit in management niet enkel een zaak van Human Resources, maar van het hele management. Het is geen 'nice to have' maar een strategische noodzaak. Diversiteit en een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in top management zijn cruciaal in het ten volle realiseren van het aanwezige en toekomstige potentieel.

Nochtans worden vrouwen sterker getroffen door budget cuts en afvloeiingen. Studies geven aan dat zij drie maal vaker dan mannen de plaats moeten ruimen. Daarnaast kiezen vrouwen er ook zelf voor om hun werkgever te verlaten, wanneer zij zich niet kunnen vinden in een gespannen en negatief werkklimaat. Vrouwen volgen gemiddeld ook minder opleidingsdagen dan mannen, netwerken minder en houden zich verder van politiek spel.

Vele vrouwen groeien door tot een positie als manager vanuit een functionele expertise. Ze hebben echter onvoldoende gelegenheid hun coaching skills te ontwikkelen, nochtans een ‘must’ voor verdere carrière-ontwikkeling.

In de opleiding Coachend Leidinggeven voor vrouwen leggen we de focus op de eigenschappen van een goede coach, team coach, en het spanningsveld tussen de rol als coach en die als manager, en hoe daar als vrouwelijke leidinggevende excellentie in op te bouwen. Bron

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
To party or not to party
Saaie personeelsfeestjes zijn de nachtmerrie van elke organisator. Iedereen ploft bij binnenkomst op een haastig bijgezette stoel. De tafel toont een fantasieloze schaal met hapjes. De mannen zitten b...
Lees meer...
Hier klikken