fiscalistenonline.nl: Het personeelsdossier
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het personeelsdossier

Collectief personeelsdossier
In het collectieve personeelsdossier bewaar je de volgende gegevens:

  • Ziek- en hersteldmeldingen
  • Een kopie van de stamkaarten
  • Vakantieregistratie per medewerker

3. Vertrouwelijke gegevens
Over het algemeen hebben de volgende personen inzage in de personeelsdossiers:

  • De personeelsfunctionaris
  • De direct leidinggevende
  • De medewerker zelf (onder begeleiding)

Daarnaast dien je je te houden aan de regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wet bescherming persoonsgegevens
Wat mag en niet mag met persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat op welke gronden de werkgever gegevens over werknemers mag verstrekken aan derden:

  • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met de werknemer hebt gesloten (bijvoorbeeld als een leasemaatschappij gegevens nodig heeft)
  • Als je gegevens moet verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld aan De Belastingdienst)
  • Als de werknemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

De werknemer heeft recht inzage te verzoeken in het gebruik van zijn persoonsgegevens. Je moet dan binnen vier weken een overzicht van zijn gegevens verstrekken. Ook moet je informatie verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.

Bron: Juridischplus.nl

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken