fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: meer-nieuws

Adv-dagen hoeft u niet uit te betalen
Hebben werknemers in uw organisatie recht op arbeidsduurverkortings (adv-)dagen, dan hoeft u niet-opgenomen dagen niet uit te betalen. Adv-dagen zijn namelijk bedoeld om werkgelegenheid te creëre...   (26-06-13) Lees meer...
Navordering op tijd verzonden? Bewijs het maar, fiscus
Als een belastingplichtige een navorderingsaanslag buiten de termijn ontvangt, is het aan de inspecteur om te bewijzen dat hij de aanslag op tijd heeft verzonden. In een zaak waarin de inspecteur h...   (20-06-13) Lees meer...
Weekers tekent verdrag ter voorkoming dubbele bankenbelasting met Verenigd Koninkrijk
Nederlandse banken met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Britse banken met activiteiten in Nederland, hoeven niet bang te zijn in twee landen bankenbelasting te moeten betalen. Staatssecretar...   (13-06-13) Lees meer...
Nieuw spel: A2 ERGER JE NIET (cadeautip 2013)
De onduidelijke regels rond de snelheden in Nederland zijn de zakelijke rijder een doorn in het oog. De snelheidsmeting op de A2 spant de kroon. Bijna de helft van de berijders heeft dit jaar een boet...   (12-06-13) Lees meer...
Geen kwade trouw bij nalatigheid van adviseur
Vraagt de belastingadviseur u niet om extra informatie of kijkt hij niet goed naar de fiscale consequenties, dan is er nog geen sprake van kwade trouw. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt da...   (06-06-13) Lees meer...
Vaststellingsovereenkomst fiscus is bindend
Uw onderneming moet zich houden aan de afspraken die met de fiscus zijn overeengekomen en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is volgens Rechtbank Breda niet mogelijk om daar op een later...   (05-06-13) Lees meer...
Fiscale verzamelwet 2013 bij Tweede Kamer ingediend
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend. De belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel zijn de volgende: Werkbo...   (29-05-13) Lees meer...
Belastingontduiking in zowel VS als Europa onder de loep
Apple heeft de afgelopen vier jaar in de Verenigde Staten voor 44 miljard dollar aan belasting ontdoken. Dit gebeurde door een complex stelsel van 'offshore-entiteiten'. Dat staat in een rapport van d...   (23-05-13) Lees meer...

Hier klikken