fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: kenniscorner

MKB-Nederland blij met evenwichtigere vrijstellingsmogelijkheid voor afspraken
Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om binnen het mededingingskader afspraken te maken. Dat heeft de ministerraad vanmiddag besloten. Het midden- en kleinbedrijf kan hi...   (02-11-11) Lees meer...
Minister Donner vereenvoudigt regels bij verkoop huurwoningen
De voorwaarden waaronder woningcorporaties huurwoningen aan anderen mogen verkopen worden met ingang van 1 november vereenvoudigd. Vooruitlopend op de aangekondigde introductie van een kooprecht voor ...   (27-10-11) Lees meer...
Gemeenschappelijke Regelingen en Toelichting Gemeenten (btw): ‘de goede oude tijd’?
Het Gerechtshof Leeuwarden heeft uitspraak gedaan inzake een gemeenschappelijke regeling (GR), die zich bezighoud met het verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafval. Voor één van de de...   (25-10-11) Lees meer...
Belastingdienst verrekent openstaande schuld met voorlopige teruggaaf
De Belastingdienst is net als voorgaande jaren gestart met het verrekenen van de voorlopige teruggaaf met openstaande schulden. In totaal gaat het om bijna 84.000 mensen. Dit gebeurt na een traject wa...   (19-10-11) Lees meer...
Woningcorporatie en ANBI status
Een woningcorporatie die zich vooral toelegt op volkshuisvesting is aan te merken als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot dat oordeel kwam Gerechtshof Arnhem op 30 augustus 2011. Sinds de...   (05-10-11) Lees meer...
Kostendekkende heffingen 2012 en btw
In tijden dat gemeenten worden getroffen door bezuinigingen, kan de btw de gemeente misschien een mogelijkheid bieden haar opbrengsten te verhogen. Dit lijkt tegenstrijdig omdat in het algemeen de btw...   (14-09-11) Lees meer...
Weg met het papier
De digitale ontwikkeling zorgt ervoor dat er in toenemende mate minder papier wordt geprint en verstuurd. Digitalisering verhoogt de kwaliteit en snelheid van gegevensvastlegging, handmatige verwerkin...   (26-08-11) Lees meer...
Recht op waardeoverdracht van pensioen tijdelijk beperkt
Het recht van werknemers om bij het wisselen van baan het al opgebouwde pensioen over te brengen naar het pensioenfonds dat bij zijn nieuwe werk hoort, wordt per 1 januari 2012 (tijdelijk) iets ingepe...   (13-07-11) Lees meer...

Hier klikken