fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

De factuur en de BTW
De factuur is het belangrijkste controlemiddel in de BTW. Aan de hand van de facturen wordt de af te dragen en de te vorderen BTW bepaald. De belastingdienst vraag bij twijfel over de aangifte BTW daa...   (19-11-09) Lees meer...
Laatste aangifte BTW over 2006
Het jaareinde komt weer inzicht. Dat betekent dat u moet gaan controleren of u in 2006 voldoende BTW heeft afgedragen. Daarnaast moet u een aantal posten corrigeren. In het hierna volgende zullen wij ...   (19-11-09) Lees meer...
Fiscale eenheid
Als u meerdere ondernemingen heeft, kunnen die onder bepaalde voorwaarden aangemerkt worden als fiscale eenheid voor de BTW. Een antwoord op de vragen of dat gunstig is, of u een keuze heeft en wannee...   (19-11-09) Lees meer...
De dga en zijn auto
U als dga heeft voor wat betreft de auto te maken met heffing van BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting. Voor de BTW is het allereerst van belang om vast te stellen of u al dan niet ondernemer bent...   (19-11-09) Lees meer...
BTW vrij wonen; wat zijn de mogelijkheden
Nederland heeft zijn eigen Seeling-arrest. Het Europese Hof van Justitie heeft op 14 juli een uitspraak gedaan in de zaak Charles en Charles-Tijmens, waarin de Hoge Raad aan het Europese Hof had gevra...   (19-11-09) Lees meer...
Artikel Buitenlandse BTW terugvragen voor 1 juli 2005
Nog niet iedere ondernemer is op de hoogte van het feit dat Nederlandse ondernemers in een ander land van de Europese Unie, waar zij geen BTW verschuldigd zijn, de aan hun in rekening gebrachte BTW ku...   (19-11-09) Lees meer...
Fiscale veranderingen in 2008
Een nieuw jaar, nieuwe regelgeving. Voor straks alvast: de belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers op een rij.1. Aanpassing doorschuifregeling bij staking onderneming Voor wie? Ondernemers ...   (19-11-09) Lees meer...
Fiscale veranderingen 2007
Op fiscaal gebied staan er dit jaar veel wijzigingen op stapel. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd en giftenaftrek verhoogd. De belangrijkste veranderingen op een rij.Let op: deze zijn niet van ...   (19-11-09) Lees meer...

Hier klikken