fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

Koe bij de hoorns vatten
Geschreven door Carola van Vilsteren - http://www.btwadvies.com/ Koe bij de hoorns vatten! In het laatste artikel van 2008 hebben wij al even kort stilgestaan bij het feit dat u het jaar 2009 moet g...   (19-11-09) Lees meer...
Eindejaarstips & de laatste aangifte
Geschreven door Carola van Vilsteren - http://www.btwadvies.com/In het laatste artikel van 2008 aandacht voor 2009. Op Prinsjesdag zijn in het Belastingplan een aantal bekendmakingen gedaan die gevolg...   (19-11-09) Lees meer...
Medische vrijstelling en onderwijsvrijstelling
Op het gebied van de medische vrijstelling en onderwijsvrijstelling hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Bij beide vrijstellingen kunnen echter nog wel wat vraagteken...   (19-11-09) Lees meer...
Besluit DGA nader toegelicht
Begin januari 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën zijn besluit gepubliceerd over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA...   (19-11-09) Lees meer...
De kleine-ondernemersregeling
In het vorige artikel hebben we heel kort stilgestaan bij de kleine-ondernemersregeling. Goed moment om hier verder op in te gaan. Voor (kleine) ondernemers bestaat er een financiële tegemoetkoming...   (19-11-09) Lees meer...
Verleggingsregeling, KOR en in- & uitlenen van personeel
Inleiding Om fraude met BTW tegen te gaan, geldt bij onderaanneming en uitlenen van personeel een speciale BTW-regeling: de verleggingsregeling. De verleggingsregeling geldt in bepaalde branches, nam...   (19-11-09) Lees meer...
Charles en Charles-Tijmens, nieuwe wetgeving en stand van zaken
Inleiding Door de nieuwe wetswijziging met ingang van 1 januari 2007 is er het nodige veranderd op het gebied van de BTW. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de inrichting van de BTW-administratie ...   (19-11-09) Lees meer...
Is de directeur-grootaandeelhouder nog wel BTW-ondernemer?
Het begrip ondernemerschap voor de BTW is erg ruim. Het is niet afhankelijk van de rechtsvorm of de vestigingsplaats van degene die leveringen of diensten verricht. Ook is niet van belang of iemand wi...   (19-11-09) Lees meer...

Hier klikken