fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

Belastingdienst kan door eigen fout teruggegeven btw niet naheffen
Op 26 november 2010 (LJN: BN7172) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over naheffing van btw, die door gebrekkige communicatie binnen de Belastingdienst in eerste aanleg aan een btw-ondernemer was ter...   (04-04-11) Lees meer...
Suppletieaangifte
Suppletie De suppletieaangifte is bedoeld om onjuistheden en dergelijke in eerdere aangiften te corrigeren. Indien bij het opmaken van de jaaropstelling blijkt dat de periodieke BTW aangiften over 201...   (17-02-11) Lees meer...
Pro rata btw en kansen bij overheadkosten
Het is toegestaan om btw terug te vragen op btw belaste prestaties en de corporatie mag geen btw claimen op vrijgestelde prestaties. Wanneer zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden verricht i...   (23-12-10) Lees meer...
BTW-actualiteiten en laatste aangifte
BTW-actualiteiten & laatste aangifte Het jaar loopt ten einde. In dit artikel zal worden ingegaan op de BTW-actualiteiten en de laatste BTW-aangifte. BTW-actualiteiten BTW-wijzigingen naar aanlei...   (04-11-10) Lees meer...
Wijziging belastingverdrag Tunesie
Het belastingverdrag met Tunesië ondergaat een wijziging. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid die het verdrag biedt om de aanvullende belastingverrekening (tax sparing credit) op te zeggen....   (14-09-10) Lees meer...
NOB-commentaar wetsvoorstel en Nota van wijziging Fiscale verzamelwet 2010
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geeft haar commentaar op het wetsvoorstel en de (eerste) Nota van wijziging 'Fiscale verzamelwet 2010'. De Orde gaat in op de inkomstenbelasting, overdrachts...   (10-09-10) Lees meer...
Juiste toepassing 0 tarief voorkomt problemen
Het 0%-tarief mag worden toegepast bij grensoverschrijdend verkeer van goederen (intracommunautaire levering of uitvoer). Hierbij moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De goederen moeten wor...   (04-08-10) Lees meer...
Wet veiligheidsregio’s en gevolgen voor btw compensatie
In het kader van de Wet veiligheidsregio’s worden een aantal wettelijke taken toebedeeld aan de veiligheidsregio’s die voordien elders waren belegd. Daarnaast kunnen gemeenten besluiten ...   (11-06-10) Lees meer...

Hier klikken