fiscalistenonline.nl: Voordelen van een goed verzuimbeleid
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Voordelen van een goed verzuimbeleid

Met een goed verzuimbeleid kan ziekteverzuim voorkomen worden en ook de duur van het verzuim beperkt worden. Zo bespaart een werkgever op de loonkosten van ziekteverzuim. Daarnaast bieden een gezonde werkomgeving en een prettige werksfeer ook andere voordelen:

  • Een betere gezondheid, meer energie en motivatie en een hogere productiviteit.
  • Meer loyaliteit aan het bedrijf, waardoor de verzuimdrempel hoger ligt.
  • Minder ongewenst verloop en dus minder wervingskosten en inwerkkosten.
  • Werknemers hebben meer plezier in het werk en dit verbetert ook het bedrijfsimago.


Inzicht in ziekteverzuim

Voor een goed verzuimbeleid moet de werkgever eerst inzicht krijgen in de verzuimproblemen binnen de organisatie. Wat is de aard van het verzuim? Zijn er één of meer duidelijke oorzaken aan te wijzen? Is er veelvuldig verzuim van korte duur of gaat het om een klein aantal werknemers die langdurig ziek zijn? Verzamel hierover gegevens van de afgelopen jaren.

Verzuimbeleid ontwikkelen

Een verzuimbeleid bestaat uit drie activiteiten:

  • Preventie
  • Procedures bij ziekmelding
  • Begeleiding en re-integratie

Preventie
Met preventieve activiteiten voorkomt een bedrijf dat werknemers uitvallen door arbeidsbelasting, arbeidsomstandigheden, werksfeer, spanningen en andere omstandigheden in het bedrijf.
Let erop dat werknemers een goede werkplek hebben, bijvoorbeeld een goede bureaustoel, voldoende licht en een goede ventilatie. Verder is het belangrijk dat werknemers de problemen bij het uitvoeren van hun werk, kunnen bespreken. Bijvoorbeeld bij hun direct leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon. Praten over een probleem en samen zoeken naar een oplossing kan nieuwe problemen voorkomen.

Procedures bij ziekmelding
Bij de ene werknemer ligt de drempel om zich ziek te melden op zijn of haar werk hoger dan bij de andere. Om te voorkomen dat werknemers zich ‘te makkelijk’ ziek melden, kan een ziekmeldingsprocedure ingesteld worden. De werknemer moet zich bijvoorbeeld ziek melden bij zijn of haar leidinggevende. Die vraagt wat er aan de hand is en hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte zal gaan duren. Een dergelijke procedure biedt ook de mogelijkheid om direct contact te krijgen met de zieke werknemer.

Begeleiding en re-integratie
Hoe langer een werknemer uit het arbeidsproces is, hoe moeilijker de terugkeer naar het werk. Om te voorkomen dat een werknemer langer thuis blijft dan nodig is, is het belangrijk dat de werknemer begeleid wordt tijdens de ziekteperiode. Hiertoe is een werkgever overigens wettelijk verplicht.

Organiseer zaken die bijdragen aan een snellere hervatting van het werk. Bijvoorbeeld door deeltijd werken, door aanpassing van taken of aanpassing van de werkplek.

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een verzuimbeleid
De arbodienst, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van verzuimbeleid.

Vraag ondersteuning van de arbodienst bij het ontwikkelen van een verzuimbeleid. Deze kan tips en adviezen geven over het realiseren van een gezond werkklimaat en het opstellen van een verzuimbeleid.

Vraag ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om advies. Zij vertegenwoordigen de belangen van het personeel. Hoe meer werknemers betrokken worden bij het verzuimbeleid, hoe meer zij gemotiveerd zullen zijn hieraan mee te werken.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken