fiscalistenonline.nl: Wat is de spaarloonregeling?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wat is de spaarloonregeling?

Hoe werkt de spaarloonregeling?
Een werknemer kan bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer wil sparen, dan moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De werknemer is sinds 1 januari 2006 in dienst
De werkgever moet bij deze werknemer de algemene heffingskorting toepassen
Als een werknemer dus na 1 januari van het kalenderjaar in dienst treedt kan hij pas het jaar erop van de spaarloonregeling gebruik maken.


De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd
  • De regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van de werknemers.
  • De gespaarde bedragen moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.
  • Deelname aan de spaarloonregeling is niet verplicht.
  • Op de bijzondere bankrekening mogen geen andere bedragen worden gestort.
De spaarloonregeling moet dus openstaan voor ten minste driekwart van de werknemers. Het is echter niet noodzakelijk dat driekwart ook daadwerkelijk deelneemt.

Hoeveel mag een werknemer sparen?
Bij de spaarloonregeling mag een werknemer maximaal €613,00 per jaar sparen. Dit is een vast spaarbedrag. Dit bedrag mag maandelijks worden gespaard, maar ook ineens, bijvoorbeeld van het vakantiegeld.


Mogen aandelen ook gespaard worden?
Spaarloon kan ook bestaan uit aandelen van de onderneming. In dat geval wordt het bedrag van €613,00 verdubbeld.


Voorbeeld: Een werknemer laat op zijn loon €213 inhouden als spaarloon. De werkgever verstrekt voor de resterende ruimte aandelen in het bedrijf. Dit komt dan neer op een bedrag van €613,00 - €213,00 = €400,00. Dit bedrag mag vervolgens worden verdubbeld. De werknemer mag in dat geval €800,00 in aandelen ontvangen.

Hoe zit het met aandelenopties?
Spaarloon kan ook bestaan uit aandelenopties. De spaarloonregeling moet duidelijk bepalen wanneer, tot welk bedrag en welke opties worden toegekend. In de regeling moet worden opgenomen dat de waarde van de opties in geld op de geblokkeerde spaarloonrekening moet worden gestort, als de werknemer het recht binnen de blokkeringstermijn van ten minste 4 jaar uitoefent, vervreemdt of afkoopt. Voor aandelenopties geldt dezelfde verdubbeling van de vrijstelling als bij spaarloon in de vorm van aandelen.


Mogen werknemers ook sparen in de levensloopregeling?
Werknemers kunnen elk jaar kiezen of ze meedoen aan de levensloopregeling of aan de spaarloonregeling. Ze mogen maar aan een van de twee regelingen meedoen.


Moet de werkgever meebetalen?
Voor de spaarloonregeling hoeft de werkgever geen loonbelasting te betalen. Ook worden er geen werknemerspremies ingehouden.


Let op:
Spaarloon dat is opgebouwd in de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 kan vanaf 1 september 2005 zonder inhouding van loonheffingen worden opgenomen.

BronEerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken