fiscalistenonline.nl: Risicoinventarisatie en -evaluatie, oftewel RI&E
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Risicoinventarisatie en -evaluatie, oftewel RI&E

Wat is een RI&E?
In een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek aangegeven. Op elke werkplek zijn er risico’s. Is er niet te veel lawaai? Worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke straling? Zijn er specifieke risico’s voor jongeren of zwangere vrouwen? Naast de risico’s legt de werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. Deze maatregelen worden opgenomen in een plan van aanpak. De ondernemingsraad moet hiermee instemmen. 

Hoe stel je een RI&E op?
Elke werkgever is verplicht een RI&E te hebben. Aan de hand van de volgende stappen kun je voor jouw bedrijf een RI&E opstellen.

Stap 1: inventariseren
Je stelt een lijst op met de risico’s binnen je bedrijf.
Je kunt deze lijst zelf opstellen of hiervoor een arbodienst/deskundige inschakelen. Binnen je bedrijfstak of branche kunnen ook goede methodes aanwezig zijn.
Voor advies kun je contact opnemen met een arbodienst, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus of brancheorganisaties.

Je RI&E moet antwoord geven op de volgende vragen: 

  • Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf?
  • Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?
  • Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
  • Hoe beperk ik een risico? Of de schade als het toch misgaat?
  • Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voer ik ze door?
  • Hoe zorg ik dat de maatregelen blijven werken?

Lees verder

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken