fiscalistenonline.nl: Arbeidsvoorwaarden
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Er is grote winst te halen voor bedrijven die in hun arbeidsvoorwaarden rekening houden met de behoeften van hun medewerkers. Om beter in te kunnen schatten wat er leeft bij werknemers binnen jouw bedrijf, kun je de medewerkertevredenheid regelmatig onderzoeken. Met de arbeidsvoorwaarden van jouw bedrijf kun je inspelen op de wensen die uit het onderzoekt komen. Dit resulteert in: 

 

 

 • een lagere uitstroom (minder kosten werving en selectie),
 • een lager ziekteverzuim;
 • hogere productiviteit en winstgevendheid;
 • een hoger niveau van klanttevredenheid en loyaliteit;
 • meer innovatie, creativiteit en lef;
 • meer gekwalificeerde sollicitaties op openstaande functies.      

Bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden kun je denken aan de volgende punten:

 • Is het salaris marktconform?
 • Kunnen werknemers gebruik maken van een spaarloonregeling en/ of een regeling voor winstdeling?
 • Heeft het bedrijf een collectieve pensioenvoorziening?
 • Kunnen medewerkers uit verschillende punten zelf hun arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen?
 • Heeft het bedrijf een lease-autoregeling of alternatieve vervoerregelingen zoals OV en fiets?
 • Bemiddelt het bedrijf actief bij het vinden van kinderopvang?
 • Kunnen medewerkers gemakkelijk in deeltijd werken, zelf werktijden bepalen of thuiswerken?
 • Voelen medewerkers zich voldoende betrokken bij het bedrijf en ervaren ze voldoende eigen verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden?
 • Hoe gaat het bedrijf om met zorg- en ouderschapsverlof ?
 • Wordt met elke medewerker functionerings- of POP-gesprekken gevoerd?
 • Is er een budget voor de scholing van medewerkers of is er een regeling voor zelfstudie?
 • Stimuleert het bedrijf gemeenschappelijke activiteiten van het personeel (zoals bedrijfsuitje, sportdag, borrels, gezamenlijk lunchen)?
 • Heeft het bedrijf een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? 

Meer informatie en tips over het opstellen van een medewerkersonderzoek kun je vinden op www.medewerkertevredenheid.nl

Bron: Kamer van Koophandel

 

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken