fiscalistenonline.nl: Aan wie moet een arbeidsongeval gemeld worden?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Aan wie moet een arbeidsongeval gemeld worden?

Ernstige arbeidsongevallen moeten gemeld worden aan de Arbeidsinspectie. Onder ernstig wordt verstaan een dodelijk arbeidsongeval, een arbeidsongeval dat binnen 24 uur leidt tot ziekenhuisopname voor behandeling of observatie, of een arbeidsongeval waarvan de gezondheidsgevolgen naar het zich laat aanzien blijvend zullen zijn.

Een melding moet meteen via telefoon of fax gedaan worden, gevolgd door een schriftelijke rapportage waarin onder andere de omstandigheden en de aard van het letsel beschreven staan. Bijlage 1 van de Arboregeling geeft een overzicht van de gegevens over het arbeidsongeval die aan de Arbeidsinspectie verstrekt moet worden. De Arbeidsinspectie zal vervolgens een ongevalsonderzoek instellen.

Overigens geldt deze meldingsplicht niet voor beroepsziekten. Deze worden door de bedrijfsarts van de arbodienst gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Bron: Fcbwjk.nl

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken