fiscalistenonline.nl: Vakantierechten: informatie voor werkgevers
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vakantierechten: informatie voor werkgevers

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?
Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan is dat dus 4x5=20 dagen per jaar.


Vakantiedagen worden door het jaar heen opgebouwd.  Als een werknemer korter dan een jaar voor in dienst is dan worden zijn of haar vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Werkt een werknemer 25 uur in deeltijd dan heeft hij recht op 4x25=100 uur vakantie.

Is een werknemer nog leerplichtig en werkt hij of zij bijvoorbeeld twee dagen per week, dan heeft een werknemer recht op 4x2=8 vakantiedagen.

Bouwt een werknemer vakantiedagen op bij zwangerschap en ziekte?
Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof en tijdens ziekte bouwt een werknemer ook vakantiedagen op.
 

Als een werknemer langdurig ziek is, is dat beperkt tot het laatste half jaar.
Wanneer een werknemer door ziekte gedeeltelijk niet kan werken, bouwt een werknemer vakantie op over de uren dat hij of zij wel werkt. De opbouw van de vakantiebijslag gaat bij ziekte gewoon door.


Wanneer heeft een werknemer recht op vakantiebijslag en vakantiegeld en hoeveel is dat?
De werkgever moet een werknemer loon doorbetalen tijdens zijn of haar vakantie (vakantiegeld). Daarnaast heeft een werknemer recht op een vakantiebijslag van acht procent van het bruto jaarsalaris. Deze bijslag wordt ook wel vakantietoeslag genoemd. Werknemers van 65 jaar en ouder hebben geen wettelijk recht op minimumloon, maar wel op de minimum vakantiebijslag.
 

Uitbetaling vakantiebijslag
De werkgever betaalt de vakantiebijslag en keert deze minstens eenmaal per jaar uit. Meestal is dat eind mei of begin juni. Als er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, of als het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand worden uitbetaald. De werkgever moet de hoogte van het bedrag vermelden bij de uitbetaling.
 

Wanneer kan een werknemer vakantiedagen opnemen?
In principe moet de werkgever instemmen met de vakantiewensen van een werknemer. Maar in twee gevallen mag de werkgever van deze regel afwijken:
 

  • Er is een collectieve vakantie vastgesteld (zoals in de bouw en het onderwijs) of er staan afspraken in de arbeidsovereenkomst.
  • De vakantiewens van een werknemer levert grote problemen op voor de bedrijfsvoering. In dat geval moet de werkgever wel akkoord gaan met een andere vakantieperiode van twee weken lang of twee maal een week.

Lees verder

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken