fiscalistenonline.nl: Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)?

Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. De bedoeling is de werknemer de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Zo kun je de organisatiedoelen van de werkgever en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. In het ideale geval gaan de ontplooiing van de werknemer en het streven van de werkgever hand in hand.

Uitgangspunten
In de praktijk leidt het POP tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

 • de lange-termijndoelen van de organisatie
 • de huidige en toekomstige functie-eisen
 • het functioneren van de werknemer
 • de loopbaanwensen van de werknemer

Wensen
In een POP wordt vastgelegd:

 • wat de werknemer graag wil leren
 • wat de werkgever vindt dat de werknemer moet kunnen of weten
 • naar wat voor een functie de werknemer zou willen doorgroeien (intern of extern)
 • (eventueel) welke carrièremogelijkheden de werkgever kan bieden

Werkwijze
De werkgever (of namens hem de leidinggevende) en de werknemer denken goed na over al die wensen. Vervolgens bespreken ze die in samenhang met de uitgangspunten. Als ze het eens zijn geworden over de gewenste ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, volgt natuurlijk de uitvoering. Ze bewaken samen de voortgang, beoordelen het resultaat en stellen zo nodig het POP bij. Het is een cyclisch proces.

Ontwikkelingsdoelen
De gewenste ontwikkeling heeft altijd een praktisch nut, bijvoorbeeld

 • Leren je meer klantgericht op te stellen
 • Leren met een nieuw computerprogramma te werken
 • Je meer managementvaardigheden eigen maken
 • In je werk de vaardigheden toepassen die je nu alleen in je hobby gebruikt

Praktisch of theoretisch leren
De ontwikkelingsdoelen zijn op allerlei manieren te bereiken. Bijvoorbeeld

 • een cursus, training of opleiding volgen
 • een stage of detachering op een andere afdeling of bij een ander bedrijf
 • een tijdje meelopen met een ervaren collega
 • begeleiding, supervisie of coaching krijgen

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken