fiscalistenonline.nl: Waar moet je aan denken wanneer een werknemer vertrekt?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Waar moet je aan denken wanneer een werknemer vertrekt?

Punten van aandacht bij het einde van het dienstverband
Net zoals bij het aannemen van personeel, brengt ook het beëindigen van een dienstverband een hoop administratie met zich mee. Waar moet je allemaal aan denken wanneer een werknemer vertrekt?

Eindafrekening
De laatste loonstrook van de werknemer wordt ook wel eindafrekening genoemd. Hierop worden uitstaande vakantiedagen, overuren, eventuele schulden en kosten verrekend. Denk ook aan aftrek in verband met niet ingeleverde bedrijfseigendommen.
De werkgever is verplicht om uitstaande vakantiedagen uit te betalen. Je kunt er echter ook voor kiezen om je werknemer de vakantiedagen op te laten nemen. Stel dat het einde dienstverband is vastgesteld op 31 mei en dat de werknemer nog twee weken aan vakantiedagen heeft staan. Dan kun je al halverwege mei de werknemer zijn laatste dag laten draaien. Dit kan overigens alleen in overleg met de werknemer, tenzij je een gewichtige reden hebt. Bijvoorbeeld als je bedrijf het niet kan opbrengen om de vakantiedagen uit te betalen.

Getuigschrift
Je kunt op verzoek van de werknemer een getuigschrift verstrekken. De werkgever is hier enkel toe verplicht wanneer de werknemer hierom vraagt. Je bent wettelijk verplicht om de volgende gegevens te vermelden:
• Een omschrijving van de aard van het werk
• Begindatum van het dienstverband
• De einddatum van het dienstverband

Wanneer de werknemer er uitdrukkelijk om vraagt, dien je de volgende gegevens ook op te nemen in het getuigschrift:
• Een beoordeling van de werknemer
• De wijze waarop het dienstverband beëindigd werd
• De reden van het beëindigen van het dienstverband
Neem niet meer op in het getuigschrift dan wettelijk verplicht is. Wanneer je op eigen initiatief negatieve informatie vermeld in het getuigschrift, dan kan de werknemer een schadevergoeding eisen. Andersom, wanneer je een positiever beeld neerzet, dan kan de nieuwe werkgever je aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Geef alleen een getuigschrift af bij een vertrekkende werknemer. Wanneer je bijvoorbeeld een positief getuigschrift afgeeft aan een bestaande werknemer, in de hoop dat de werknemer naar een andere werkgever vertrekt, dan kan dit tegen je gebruikt worden wanneer je de werknemer wilt ontslaan.

Afmeldingen
De vertrekkende werknemer zal bij verschillende instanties moeten worden afgemeld, namelijk bij de Belastingdienst, de (pensioen-)verzekeraar en je boekhouder. Denk ook aan branchegerelateerde sociale of VUT-fondsen. Verder moeten diensten als lidmaatschappen, (telefonie-)abonnementen en creditcard worden opgezegd.

Exit-interview
Een exit-interview of exitgesprek kan waardevolle gegevens opleveren voor je bedrijf en het personeelsbeleid dat je voert. Een vertrekkende werknemer zal misschien openhartiger zijn dan een zittende werknemer. Vraag in een exitgesprek naar de mening van de werknemer over het bedrijf, de werksfeer en zijn functie. Je kunt deze gegevens gebruiken om je personeelsbeleid of de invulling van de functie te verbeteren.

Bron 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken