fiscalistenonline.nl: Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2009
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 januari 2009

Twee keer per jaar wordt het minimumloon aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Op 1 januari 2009 wordt daarom het bruto minimumloon verhoogd naar € 1.381,20 per maand. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden lagere bedragen. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat (nog) geen wettelijk minimumloon.

Recht op wettelijk minimum
Iedere werknemer van 23 tot 65 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 15 tot 23 jaar worden andere bedragen vastgesteld: het minimumjeugdloon. Per leeftijdsjaar geldt een ander minimumloon.

Jonger dan 15 jaar
Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat (nog) geen wettelijk minimumloon. Zij mogen wel (in beperkte mate) tegen betaling werkzaamheden verrichten. In november 2006 sprak de Hoge Raad zich nog uit tegen een wettelijk minimumloon voor 13- en 14-jarigen.De bedragen
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009:

per maand     

€ 1.381,20

 

  

  

per week     

 €    318,75

 

  

  

per dag 

€     63,75

 

 

 


Bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2009

Leeftijd

% v.h. minimumloon

  per maand  

   per week

   per dag

 

 

 

 

 

22 jaar    

85 %

  € 1.174,10

   €  270,90

   €  54,18

21 jaar    

72.5 %

  €  1.001,35

   €  231,10

   €  46,22

20 jaar

61.5 %

  €    849,45

   €  196,05

   €  39,21

19 jaar

52.5 %

  €    725,15

   €  167,35

   €  33,47

18 jaar

45.5 %

  €    628,45

   €  145,05

   €  29,01

17 jaar

39.5 %

  €    545,55

   €  125,90

   €  25,18

16 jaar

34.5 %

  €    476,50

   €  109,95

   €  21,99

15 jaar

30 %

  €    414,35 

   €    95,60

   €  19,12

Loonstrookje
Op je loonstrookje vind je een aantal belangrijke gegevens, zoals het brutoloonbedrag, de bedragen waaruit dit loon bestaat, het voor jou geldende minimumloon en hoeveel belasting en premies op je loon worden ingehouden. Zo kun je zelf de hoogte van je loon controleren. Vraag eventueel je werkgever om een toelichting bij het loonstrookje.

Netto minimumloon?
Veel mensen vragen zich af hoeveel loon ze netto zouden moeten ontvangen. Dat valt helaas niet te zeggen. De wet bepaalt geen netto minimumloon. Van belang zijn inhoudingen en premieheffingen die per bedrijfstak kunnen verschillen. Wanneer je onder een CAO valt, kun je recht hebben op een hoger minimumloon.
Uurloon
Veel mensen willen weten hoe hoog het minimum uurloon is. Het ministerie stelt echter geen minimum uurloon vast. Om het uurloon te berekenen moet bekend zijn, wat de normale arbeidsduur per week is in het bedrijf of branche waar je werkt. Er zijn sectoren waar een werkweek 36 uur telt, andere sectoren kennen een langere arbeidsduur, bijvoorbeeld 38 of 40 uur.

  • Je deelt het nettoweekbedrag dat voor jou geldt, door het gebruikelijke aantal uren per week (bijvoorbeeld 40, 38 of 36).
  • Je kunt ook uitgaan van het bruto dagloon.

Klopt je loon niet? Praat dan eerst eens met je werkgever over een oplossing. Je kunt ook altijd bij JuroFoon juridisch advies inwinnen over jouw situatie.

Bron 

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken