fiscalistenonline.nl: Het motiveren van medewerkers - checklist
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het motiveren van medewerkers - checklist

Gemotiveerde medewerkers dragen meer bij tot de doelstellingen van de organisatie dan niet-gemotiveerde medewerkers. Doel van motivatiebeleid is dan ook om er voor te zorgen dat de betrokkenheid en motivatie van medewerkers op peil blijven of vergroot worden, om de effectiviteit van de organisatie te vergroten. Deze checklist is een hulpmiddel bij het vormgeven van motivatiebeleid.

1.Bevat het eventuele mission statement zowel een inspirerende visie op de bijdragen en opbrengsten van de aandeelhouders en het management, als van het niet-management?
De beleidsformulering moet aangeven dat ze relevant is voor alle direct belanghebbenden, dus niet alleen voor aandeelhouders en management maar ook voor niet-management medewerkers. Een mission statement moet inspirerend en opwindend zijn. Het moet mensen weten te bezielen waarvan de medewerking onontbeerlijk is.

2.Sluit de inrichting van de organisatie voldoende aan bij individuele behoeften aan zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatief, ‘wij-gevoel’ en zich kunnen onderscheiden?
Overvloedig sterke centrale sturing, gecombineerd met royale regelgeving, werkt benauwend, belemmert aanpassing aan externe ontwikkelingen en ondermijnt vitaliteit. De inspiratie die van decentralisatie van ondernemerschap (unit management) kan uitgaan is in brede kring aanvaard. Het kan de motivatie en betrokkenheid gunstig beïnvloeden.

3.Biedt het werk voldoende speelruimte om verantwoordelijkheidsgevoel en goede inzichten om te zetten in adequate actie?
Nog steeds worden grote groepen mensen geacht hun gezond verstand 's ochtends bij de portier in te leveren. Anderen doen het denkwerk wel voor ze. Te veel mensen hebben het gevoel te worden onderbenut, niet kwijt te kunnen wat ze zouden kunnen bijdragen. Dit staat haaks op moderne organisatiepatronen waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders talenten. Het management kan niet genoeg moeite doen om het werk aantrekkelijk te maken.

4.In hoeverre bestaan er regels en voorschriften die niet worden nageleefd? Moeten de regels worden aangepast of moet er meer toezicht op de naleving komen?
Bedenk hierbij dat door dwangmatig opleggen van regels en sancties de werknemers van hun taak, de leiding en de organisatie komen te vervreemden.

5.Bestaat bij de interne communicatie bij veranderingen voldoende aandacht voor elk van de volgende doelstellingen: bestuurbaarheid, implementatie, creëren van een wijgevoel en tegemoet komen aan de behoeften om mee te denken en mee te beslissen?
Met name de laatste twee doelstellingen worden vaak ondergewaardeerd. Interne communicatie moet het gat dichten tussen 'de kopgroep', degenen die bedenken en dikwijls ook beslissen welke kant het op moet en 'het peloton' dat moet meewerken om de veranderingen te doen slagen. Nog steeds steekt 'het ouderwetse gesprek' daarbij met kop en schouders int boven alle andere communicatiemiddelen. Het is het meest op maat gesneden middel en daarom ook uitermate effectief bij veranderingen. Kenmerkend voor een gesprek is immers dat zender en ontvanger rechtstreeks met elkaar communiceren.

Lees verder

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken