fiscalistenonline.nl: Personeelsdiversiteit
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Personeelsdiversiteit

Er is voor bedrijven grote winst te halen als bij het aannemen van personeel wordt gelet op diversiteit. Een divers samengesteld personeelsbestand biedt veel voordelen:  

 • Meer creativiteit leidt tot meer innovatieve producten en diensten. 
 • Een organisatie met een divers personeelsbestand is een betere afspiegeling van de maatschappij, zodat u sneller en adequater kunt inspelen op ontwikkelingen in de markt.  
 • Minder verzuim, minder uitstroom, hogere arbeidsproductiviteit. 
 • Optimaal gebruik van alle talenten op de arbeidsmarkt. 
 • Een beter imago.      

Denk bij diversiteit aan verscheidenheid in:

 • leeftijd; 
 • sekse; 
 • land van herkomst;  
 • arbeidsgehandicapten (mensen met een fysieke of sociale achterstand op arbeidsmarkt)      

Om de diversiteit van uw personeelsamenstelling aan te passen kunt jet stappenplan volgen dat je hieronder vindt.

Stappenplan 

1) Bepaal waaróm diversiteit zinvol is voor jouw bedrijf (of niet)
Als je merkt dat de producten of diensten van jouw bedrijf onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de groeiende diversiteit in de markt, kan dit een reden zijn om het personeelsbestand even divers te maken als de afzetmarkt van het bedrijf. Ook kan deze behoefte aan diversiteit ontstaan door bijvoorbeeld problemen in het werven, behouden, doorstromen en motiveren van goede medewerkers. 

2) Bepaal de diversiteitsdoelen voor het bedrijf
De precieze doelen van diversiteit verschillen per bedrijf. Toch zijn er algemene uitgangspunten.

 • Naar klanten: bepaal welke producten en diensten de verschillende marktgroepen willen. 
 • Naar medewerkers; bepaal welke competenties jouw bedrijf nodig heeft, en de daarbij behorende werknemers.
 • Naar de maatschappij: bepaal hoe het bedrijf zich wil profileren met het oog op diversiteit.       

3) Organiseer de mogelijkheden voor een succesvolle aanpak
Creëer voldoende draagvlak binnen de organisatie. Zorg ervoor dat het management zich laat vastleggen op specifieke diversiteitsdoelen.

4) Plan acties en voer ze uit
Het aanpakken van diversiteit vraagt om acties op het gebied van werven, selecteren, vasthouden en laten doorstromen van mensen. Hierbij valt te denken aan acties als het inzetten van wervingskanalen met groot bereik onder etnische minderheden, of werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (re-integratiebureaus, CWI) het gebruik van ‘taalneutrale’ testen, het voeren van een bewust scholingsbeleid, en het voeren van voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid. 

5) Meet en evalueer de resultaten
Belangrijke meetbare indicatoren zijn het aantal medewerkers van allochtone afkomst, aantal medewerkers met een arbeidshandicap, of sociale arbeidsbeperking (ex-gedetineerden, langdurig werklozen etc), de spreiding van medewerkers over de diverse functieniveaus (naar sekse, leftijd, afkomst en arbeidsbeperking (fysiek, sociaal), de duur van het dienstverband, de mate van instroom, doorstroom en uitstroom en de algemene medewerkerstevredenheid. 

Als een organisatie eenmaal een divers personeelsbestand heeft, is het belangrijk dat er een open cultuur ontstaat, waarin geen ruimte is voor discriminatie.

Bron: Kamer van Koophandel

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken