fiscalistenonline.nl: Ontslagvergoeding wordt aan maximum gebonden
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ontslagvergoeding wordt aan maximum gebonden

Werknemers die jaarlijks 75.000 euro of meer verdienen, krijgen bij ontslag maximaal een jaarsalaris mee. Volgens Haagse bronnen heeft minister Donner van Sociale Zaken hierover een akkoord gesloten met vakcentrale FNV en ondernemingsorganisatie VNO-NCW zo weet De Volkskrant te melden.

Zowel het kabinet als de werkgevers en werknemers zijn hier tevreden mee. Het plan wordt onderdeel van het najaarsakkoord. In het nog af te sluiten akkoord willen de partijen verder afspraken maken over extra geld voor scholing van werknemers. En hoe meer mensen aan het werk te krijgen.

Hogere inkomens
De vakbeweging kan zich in het akkoord vinden omdat het kabinet belooft af te zien van andere ingrepen in het ontslagrecht. Het maximum geldt onder het akkoord alleen voor werkenden met hogere inkomens – naar schatting 700.000. In hun arbeidscontract kunnen zij overigens wel eigen afspraken maken over een ontslagvergoeding.

De vakbonden op hun beurt zeggen een ‘verantwoorde’ loonontwikkeling te volgen. Betrokkenen willen nog geen percentages noemen.

Loonsverhogingen
In ruil voor loonmatiging wil het kabinet de WW-premie voor werknemers schrappen. De bonden willen dat loonsverhogingen minimaal de inflatie compenseren. Dat is dan ook de bovengrens voor werkgevers. De inflatie komt volgend jaar naar verwachting uit op 3,3 procent. In cao’s worden nu loonstijgingen van circa 3,5 procent afgesproken. Ook werkgevers hoeven volgend jaar minder WW-premie af te dragen. Minister Donner wil de verlaging echter pas in november definitief maken. Eerst wil hij zien of werkgevers en werknemers geen al te grote loonsverhogingen afspreken.

De kantonrechters komen binnenkort met een voorstel voor herziening van de ‘kantonrechtersformule’.

Bron: Hrpraktijk

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken