fiscalistenonline.nl: Personeel ontslaan
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Personeel ontslaan

Een arbeidsovereenkomst eindigt door ontslag via het CWI, tussenkomst van de rechter en in sommige gevallen op een andere manier.

Ontslag via het CWI

In veel gevallen heeft de werkgever een ontslagvergunning van het CWI nodig voor het opzeggen van een arbeidsverhouding. De werkgever moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indiennen bij de afdeling Juridische Zaken van het CWI. 


Ontslagaanvraag
In de aanvraag staan de persoonlijke gegevens van de werknemer en de reden van het ontslag. Geldige ontslagredenen zijn onder meer: langdurige arbeidsongeschiktheid, veelvuldig ziekteverzuim, slecht functioneren, verwijtbaar gedrag of ontslag om bedrijfseconomische redenen.


Beslissing
Vervolgens krijgt de werknemer de gelegenheid om op de ontslagaanvraag te reageren. Alle gegevens worden daarna voorgelegd aan de Ontslagcommissie, die een advies uitbrengt. Vervolgens neemt CWI een beslissing.


Meer informatie
Werkgevers kunnen op de website van het CWI zien of ze deze procedure moeten volgen en wat ze hiervoor moeten doen.


Ontslag via de rechter:
Werkgevers kunnen de ontslagprocedure via het CWI of de kantonrechter doorlopen. De procedure via het CWI is laagdrempelig en gaat meestal zonder rechtsbijstand. De arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door ontbinding te verzoeken bij de kantonrechter. Hiervoor zijn wel gewichtige redenen nodig, zoals ontslag op staande voet. 


Procedure
Bij de procedure via de kantonrechter is meestal een advocaat betrokken en de vergoeding staat dan vaak centraal. Ook de procedure bij de kantonrechter is relatief eenvoudig en start door een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen.

Hiernaast kan een arbeidsovereenkomst als volgt eindigen

1. Met wederzijds goedvinden
Werknemer en werkgever kunnen een arbeidsovereenkomst samen beëindigen, als ze het hierover uitdrukkelijk eens zijn. Instemming van de werknemer moet duidelijk blijken uit zijn verklaringen en gedrag. Inschakelen van CWI of de rechter is niet nodig. De opzegtermijn geldt wel.

Het is verstandig de afspraken vast te leggen in een getekende 'beëindigingsovereenkomst' of 'vaststellingsovereenkomst'. Dit is een belangrijk bewijsstuk als er later toch discussie is.

Een werknemer kan een WW-uitkering krijgen als de 'beëindiging met wederzijds goedvinden' niet aan de werknemer te verwijten is. Ook mag de beëindiging niet door (of op verzoek van) de werknemer plaatsvinden, als voortzetting voor de werkgever geen bezwaar is. Meer informatie: ministerie van SZW.

Lees verder

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken