fiscalistenonline.nl: De eindtermen van de Masteropleiding
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De eindtermen van de Masteropleiding

De volgende eindtermen zijn gekoppeld aan de Masteropleiding:  

 • Gedegen kennis van het Nederlands, Europees en internationaal belastingrecht en –stelsel;

 • Kennis van het privaat-, bestuurs- en strafrecht voor zover van toepassing op de fiscale problematiek;

 • Het adequaat kunnen analyseren van de fiscale positie van de cliënt, uitmondend in een gedegen fiscaal advies;

 • Kennis van de administratieve processen en de daarbij behorende informatiestromen;

 • Het kunnen inschatten van de relevantie van jaarrekeningen c.q. jaarcijfers voor het fiscale advies;

 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van onderzoek dat aan wetenschappelijke maatstaven voldoet;

 • Het kunnen bewaken van de eigen verantwoordelijkheid in het contact met cliënten, de overheid en anderen;

 • Het onderkennen van de plaats die belastingheffing in het maatschappelijk bestel inneemt;

 • Het adequaat kunnen communiceren en onderhandelen met andere partijen;

 • In staat zijn zich de wetenschappelijke literatuur, de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en de relevante ontwikkelingen op het vakgebied eigen te maken;

 • Het onderkennen van de grenzen van de eigen vakkennis, het inschakelen van deskundigen uit andere vakgebieden en het kunnen samenwerken in (multidisciplinaire) teams.

Eerder geplaatste artikelen

Fiscale cursussen en opleidingen 2016
Ook in 2016 kunt u bij Licent Academy terecht voor een ruim en gevarieerd aanbod aan fiscale cursussen en opleidingen. Of u nu wilt specialiseren, verdiepen of uw kennis op peil wilt houden, u bent ...
Lees meer...
De Ontvanger: dé businesspartner voor uw financiën
Op donderdag 5 november organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De Ontvanger: dé businesspartner voor uw financiën. Hans Zwagemaker, hoofdredac...
Lees meer...
WO-diploma kost bedrijfsleven een lieve duit
De kosten die u moet maken om een medewerker zijn masterdiploma te laten halen, zijn in de afgelopen jaren flink gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het o...
Lees meer...
Hier klikken