fiscalistenonline.nl: De Bachelor opleiding
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De Bachelor opleiding

Het resultaat
De vierjarige opleiding ‘Bachelor Belastingadviseur’ leidt studenten op in het brede beroepsveld van fiscaal advies. Studenten die het Bachelordiploma hebben behaald kunnen zich een gefundeerd oordeel vormen over de fiscale situatie van cliënten, kunnen hun cliënt van het juiste advies voorzien en zijn in staat tot het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting van die cliënten.

De afgestudeerde voldoet aan de volgende eindtermen:

  • Gedegen kennis van het Nederlandse belastingrecht en –stelsel;
  • Kennis van het Europees en internationaal belastingrecht en –stelsel;
  • Kennis van het privaat- en bestuursrecht, voor zover van toepassing op de fiscale problematiek;
  • Het adequaat kunnen analyseren van de fiscale positie van de cliënt, uitmondend in de vertaling naar de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • Kennis van administratieve processen en de daarbij behorende informatiestromen;
  • Het kunnen inschatten van de relevantie van jaarrekeningen c.q. jaarcijfers voor de aangifte en het fiscale advies;
  • In staat zijn zich de wetenschappelijke literatuur, de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en de relevante ontwikkelingen op zijn vakgebied eigen te maken;
  • Het adequaat mondeling en schriftelijk kunnen communiceren over aangelegenheden betreffende de aangifte van inkomsten- en vennootschapsbelasting en de fiscale positie van cliënten.

 

Programma
De opleiding Bachelor Belastingadviseur is een vierjarige opleiding. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Voor een studiejaar is dat 60 studiepunten. Per onderwijseenheid wordt de studielast uitgedrukt in hele studiepunten. Het programma omvat geen stages, maar er is wel een eis met betrekking tot de werkkring. De werkervaring is eveneens verdisconteerd in de studiepunten.

Per studiejaar geldt er een algemeen thema. Deze zijn als volgt:

Studiejaar 1 : de aangifte van particulieren
Studiejaar 2 : de aangifte van de ondernemer (1)
Studiejaar 3 : de aangifte van de ondernemer (2)
Studiejaar 4 : de aangifte van de rechtspersoon
Voor een overzicht van het vakkenpakket verwijs ik je naar de website van de Federatie Belasting Academie

 

Toelatingseisen en vrijstellingen
Om toegelaten te kunnen worden tot de Bacheloropleiding is minimaal een MBO- of HAVO-diploma nodig. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan je vakkenpakket. HAVO- en VWO-scholieren en MBO- en HBO-studenten kunnen direct na hun eindexamen beginnen aan deze opleiding.

Vanaf het tweede jaar is het verplicht om minimaal zestien uur per week werkzaam te zijn in de belastingadviespraktijk. Voor toelating tot het tweede studiejaar moet je in het eerste studiejaar minimaal 45 punten (van de 60) hebben behaald.

Op grond van bepaalde HBO-opleidingen zijn vrijstellingen mogelijk. Dit betreft voornamelijk de economievakken. Indien vrijstelling wordt verleend van de vakken Algemene economie, Bedrijfseconomie en Boekhouden, is een combinatie van studiejaar 2 en 3 mogelijk en kan een jaar tijdwinst worden behaald.

 

Kosten
Voor de collegegelden voor de Bachelor-opleiding verzoeken wij u voor meer informatie te gaan naar de website van de Federatie Belastingacademie

 

Eerder geplaatste artikelen

Fiscale cursussen en opleidingen 2016
Ook in 2016 kunt u bij Licent Academy terecht voor een ruim en gevarieerd aanbod aan fiscale cursussen en opleidingen. Of u nu wilt specialiseren, verdiepen of uw kennis op peil wilt houden, u bent ...
Lees meer...
De Ontvanger: dé businesspartner voor uw financiën
Op donderdag 5 november organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De Ontvanger: dé businesspartner voor uw financiën. Hans Zwagemaker, hoofdredac...
Lees meer...
WO-diploma kost bedrijfsleven een lieve duit
De kosten die u moet maken om een medewerker zijn masterdiploma te laten halen, zijn in de afgelopen jaren flink gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het o...
Lees meer...
Hier klikken