fiscalistenonline.nl: Veranderingen inkomstenbelasting 2003
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Veranderingen inkomstenbelasting 2003

In de loop van 2003 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt. Onderstaand treft u een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen.

Let op! Als u in 2003 al maandelijks een voorlopige teruggaaf ontvangt, dan kan dit bedrag door deze wijzigingen te hoog of te laag zijn. Als u wilt voorkomen dat u op uw definitieve aanslag moet bijbetalen of als u recht heeft op een hogere voorlopige teruggaaf, dan kunt u een nieuw verzoek om voorlopige teruggaaf doen.


Wijziging AWBZ-premie 1 juli 2003
Op 1 juli 2003 gaat de AWBZ-premie omhoog van 12,05% naar 12,55%. Als u inkomsten heeft die onder de loonheffing vallen, wordt er vanaf juli 2003 een hoger bedrag aan loonheffing over uw inkomsten ingehouden.

Fietsaftrek
Tot en met 2002 mocht u een bepaald bedrag per jaar aftrekken als u met de fiets naar uw werk reisde. De fietsaftrek is met ingang van 2003 vervallen.

Privé-gebruik auto van de werkgever
Als u een auto van de werkgever heeft die u ook privé gebruikt, dan moet u meestal een bedrag bij uw inkomen tellen. Voor 2003 is de berekeningswijze van het aantal privé-kilometers niet gewijzigd.

Basisruimte lijfrentepremies
Met ingang van 1 januari 2003 is de basisruimte voor aftrek van lijfrentepremies vervallen. Het rekenprogramma Lijfrentepremie berekent het bedrag aan betaalde lijfrentepremies dat u in 2003 maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u geen of onvoldoende pensioen opbouwt.

Spaarloonregeling en premiesparen
Met ingang van 1 januari 2003 is de maximale inleg voor spaarloon verlaagd en is het premiesparen vervallen. Hierdoor kunnen geblokkeerde bedragen eerder vrijvallen waardoor de vrijstelling in box 3 vervalt.

Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
Als u in een verzorgingstehuis verblijft dat onder de AWBZ valt, kan onder voorwaarden een deel van de verplichte eigen bijdrage AWBZ tot de aftrekbare ziektekosten behoren. Met ingang van 2003 is een vast percentage van 25% van de verplichte eigen bijdrage aftrekbaar.

Eerder geplaatste artikelen

Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Goed voorbereid op aangifte inkomstenbelasting
Ondernemers kunnen vanaf 1 maart gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal checkpunten opgenomen. Ondernemers zijn...
Lees meer...
Hier klikken