fiscalistenonline.nl: Lonen stegen in 2006 sneller dan verwacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Lonen stegen in 2006 sneller dan verwacht

De lonen stegen afgelopen jaar meer dan verwacht, met gemiddeld 3,45%. Dit blijkt uit een jaarlijks beloningsonderzoek van Mercer Human Resource Consulting en salarisverwerker ADP Nederland. De stijging liep uiteen van 3,22% voor senior management tot 3,68% voor een ondersteunend medewerker. Het onderzoek naar de salarisverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in Nederland betreft meer dan honderd verschillende functies van (middel)grote bedrijven en instellingen. Dit jaar namen meer dan vijfhonderd organisaties deel aan het onderzoek.
Onderzoek
De salarissen die zijn onderzocht, variëren van euro 106.500 voor een algemeen directeur en de verdiensten van een schoonmaker die euro 21.800 per jaar krijgt. Er is uitgegaan van het basissalaris (op mediaanniveau) dat bestaat uit het overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, eventuele dertiende maand en vaste bonus.

Net als vorig jaar is de werkelijke stijging hoger dan de verwachte stijging. De deelnemende organisaties van vorig jaar verwachtten destijds een toename van 2,61%. De sterkste stijging deed zich voor in de sectoren bouw en financiële dienstverlening, beide stegen met meer dan 4%. De deelnemende organisaties verwachten voor volgend jaar een stijging van gemiddeld 2,7%.

Grootste tekorten
Inmiddels heeft 58% van de organisaties problemen met het werven van personeel. Een kwart van deze organisaties heeft het beloningsbeleid naar aanleiding van deze problemen aangepast. Van de 42% die geen problemen van schaarste op de arbeidsmarkt ondervindt, verwacht 19,4% dit probleem wél in 2008 te hebben. De grootste tekorten zitten bij de functies in de techniek en onderhoud, productie en verkoop.

Net als in 2006 is het opleidingsbudget, uitgedrukt als percentage van de loonsom, gegroeid. Het budget liep op van 3,3% in 2006 naar 4,7% in 2007.
Bron: Het Financieele Dagblad

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken