fiscalistenonline.nl: Lonen stegen in 2006 sneller dan verwacht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Lonen stegen in 2006 sneller dan verwacht

De lonen stegen afgelopen jaar meer dan verwacht, met gemiddeld 3,45%. Dit blijkt uit een jaarlijks beloningsonderzoek van Mercer Human Resource Consulting en salarisverwerker ADP Nederland. De stijging liep uiteen van 3,22% voor senior management tot 3,68% voor een ondersteunend medewerker. Het onderzoek naar de salarisverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in Nederland betreft meer dan honderd verschillende functies van (middel)grote bedrijven en instellingen. Dit jaar namen meer dan vijfhonderd organisaties deel aan het onderzoek.
Onderzoek
De salarissen die zijn onderzocht, variëren van euro 106.500 voor een algemeen directeur en de verdiensten van een schoonmaker die euro 21.800 per jaar krijgt. Er is uitgegaan van het basissalaris (op mediaanniveau) dat bestaat uit het overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, eventuele dertiende maand en vaste bonus.

Net als vorig jaar is de werkelijke stijging hoger dan de verwachte stijging. De deelnemende organisaties van vorig jaar verwachtten destijds een toename van 2,61%. De sterkste stijging deed zich voor in de sectoren bouw en financiële dienstverlening, beide stegen met meer dan 4%. De deelnemende organisaties verwachten voor volgend jaar een stijging van gemiddeld 2,7%.

Grootste tekorten
Inmiddels heeft 58% van de organisaties problemen met het werven van personeel. Een kwart van deze organisaties heeft het beloningsbeleid naar aanleiding van deze problemen aangepast. Van de 42% die geen problemen van schaarste op de arbeidsmarkt ondervindt, verwacht 19,4% dit probleem wél in 2008 te hebben. De grootste tekorten zitten bij de functies in de techniek en onderhoud, productie en verkoop.

Net als in 2006 is het opleidingsbudget, uitgedrukt als percentage van de loonsom, gegroeid. Het budget liep op van 3,3% in 2006 naar 4,7% in 2007.
Bron: Het Financieele Dagblad

Eerder geplaatste artikelen

Van werkdruk naar tropenrooster
Een hoge werkdruk binnen de accountancy is niet iets van het laatste jaar. Sinds jaar en dag hebben financiële professionals te kampen met veel werk en weinig tijd. Hoe kan het dan zo zijn da...
Lees meer...
ZZP-er: één grote opdrachtgever en toch ondernemer
Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal...
Lees meer...
AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Hier klikken