fiscalistenonline.nl: Pensioenfondsen boeren dit jaar goed
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Pensioenfondsen boeren dit jaar goed

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland hebben de eerste helft van 2007 veel geld verdiend met durfinvesteringen. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die zij gisteren publiceerden. PGGM (voor personeel in zorg en welzijn) scoorden het beste met de portefeuille private equity, oftewel aandelen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Het totale rendement in de eerste zes maanden bedroeg 4,9 procent. Dat is 4 miljard euro.
Ambtenarenpensioenfonds ABP zag het vermogen stijgen met 3,1 procent in het eerste halfjaar ten opzichte van de eerste zes maanden van 2006. Daarmee is het totaal belegd vermogen gestegen tot ruim 215 miljard euro.

De mooie rendementen betekenen dat de fondsen hun dekkingsgraad konden verbeteren. Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een pensioenfonds zijn verplichtingen aan pensioengerechtigden nakomen. Als de dekkingsgraad hoger is, heeft het fonds een buffer. De dekkingsgraad van PGGM kwam op 153 procent, die van ABP op 148,78 procent. ABP denkt daardoor de pensioenen te kunnen compenseren voor koopkrachtverlies. PGGM indexeert volledig sinds begin dit jaar.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken