fiscalistenonline.nl: Nog minder geld bij ontslag
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nog minder geld bij ontslag

De ontslagvergoeding moet worden beperkt tot een jaarsalaris. Bovendien moet de opbouw van de vergoeding minder snel: een halve maand in plaats van een hele maand salaris per dienstjaar. De vakbonden wijzen deze plannen in alle toonaarden van de hand.
De werkgevers vinden de vergoeding bij ontslag zoals het kabinet het wil nog te hoog. Vanmorgen stellen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het advies vast over versoepeling van het ontslagrecht. Het wordt een verdeeld advies, omdat werkgevers en vakbonden het niet eens zijn geworden.

De werkgevers zijn het eens met de plannen van het kabinet, maar stellen wel enkele aanscherpingen voor. Zo willen de werkgevers de vergoeding bij ontslag beperken tot een jaarsalaris. Het kabinet wil een maximum van van een ton. Vooral de werknemers die niet zo veel verdienen, zijn hiervan de dupe.

Verder willen de werkgevers dat de opbouw van de vergoeding minder snel verloopt. Per dienstjaar slechts een halve maand en geen leeftijdsfactor meer. Nu geldt bij ontslag een maandsalaris per dienstjaar en voor dienstjaren boven de 40 een factor 1,5 en boven de 50 een factor 2. Deze opbouw is voor de werkgevers ‘niet aanvaardbaar’, aldus het uitgelekte advies. Tenslotte willen de werkgevers naast scholingskosten ook de kosten voor outplacement aftrekken van een vergoeding bij ontslag. De vakbonden vinden deze verslechteringen voor de werknemers ‘absoluut niet acceptabel’. Al eerder veegden de bonden de plannen van het kabinet van tafel.

Het CNV heeft overigens een ‘kaartenactie’ onder de leden gehouden, waarmee vakbondsleden hun mening over de plannen konden geven. In twee weken kreeg de bond zo’n 25.000 kaarten terug. „Zonder uitzondering negatief,” zegt CNV-woordvoerder Marianne Kruit. De resultaten worden vanochtend aangeboden.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken