fiscalistenonline.nl: Peepshows weer volledig belast
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Peepshows weer volledig belast

Cultuurgehalte peepshows te laag voor het lage BTW-tarief? Begin dit jaar veroorzaakte een uitspraak waarin Hof Amsterdam peepshows had aangemerkt als een onder het lage BTW-tarief vallende kunstvorm tot veel opschudding in de binnen- en buitenlandse media. De interesse van Advocaat-Generaal (AG) Van Ballegooijen ten aanzien van deze zaak was blijkbaar dermate groot dat hij zijn conclusie buiten de reguliere publicatiedata openbaar heeft laten maken.


De AG concludeerde dat de dienst van het tegen betaling van een vergoeding toegang verlenen tot peepshows niet kan worden aangemerkt als "het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera's, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen", als bedoeld in post b.14, onderdeel d, van de bij de Wet OB behorende tabel I. Bij een peepshow is volgens de adviseur van de Hoge Raad het vermaak van de bezoeker het enige doel en is geen enkel cultureel aspect in de zin van post b.14-d te onderscheiden. De peepshow is, zoals de heer Van Ballegooijen het aanduidt, een product van de seksindustrie, aan welke sector de overheid geen subsidies toekent, en niet in concurrentie komt met producties die gesubsidieerd plegen te worden. Derhalve is volgens hem geen sprake van een culturele prestatie en is het niet aan de rechter om dit begrip dusdanig op te rekken dat het wel daaronder zou vallen. Een peepshow kan volgens de AG niet als een voorstelling als bedoeld in post b.14-d worden aangemerkt en valt, als het aan de AG ligt, niet onder het verlaagde BTW-tarief. De AG concludeerde tot vernietiging van de uitspraak van Hof Amsterdam. Bron: futd

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken