fiscalistenonline.nl: Nederlanders meer ontspannen, minder meegaand
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nederlanders meer ontspannen, minder meegaand

Het gaat weer beter met de Nederlanders. In 2007 hebben zij weer de weg omhoog gevonden uit het dal van de politieke en economische malaise van een paar jaar geleden. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland dat donderdag is verschenen.
Het SCP schetst daarin een beeld van de sociale situatie in Nederland aan de hand van ondermeer onderwijs, woonsituatie, arbeid, vrijetijdsbesteding en inkomen. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de publieke opinie en het politieke klimaat.

Vertrouwen
Na de periode 2002-2004, waarin de economie haperde en het vertrouwen in de politiek en de veiligheid zwaar op de proef werd gesteld door onder andere de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, ontspant Nederland zich weer, aldus het SCP.

Het vertrouwen in de regering is toegenomen, blijkt uit het rapport. Was in 2004 nog maar een magere 48 procent van de Nederlanders tevreden met de regering, in 2006 is dat toegenomen tot 67 procent. In 1998 waren overigens nog vier van de vijf Nederlanders goed te spreken over de regering.

Gelukkig
De meeste mensen (82 procent) zeggen "gelukkig" of "zeer gelukkig" te zijn. De burgers zijn wel minder meegaand geworden. Meer dan enkele jaren geleden vinden zij dat mensen - en dan vooral anderen- aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid.

Er wordt minder getolereerd of gedoogd en de touwtjes moeten strakker worden aangetrokken. Dat laatste vindt de burger vooral een taak voor de overheid.

Overheid
Daarnaast is er een behoorlijk grote - en zoals het er nu naar uitziet blijvende- minderheid van de bevolking die ontevreden en wantrouwend is ten opzichte van de overheid, moeite heeft met de verschraling van de verzorgingsstaat en met de verkleuring van Nederland. Deze groep vindt bovendien dat zijn stem niet wordt gehoord.

Buitenlanders
Tegen de verwachting in, zo stelt het rapport, is het aandeel mensen dat vindt dat er te veel buitenlanders in Nederland wonen gedaald van 51 procent in 2000 naar 41 procent in 2006. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland vrij gemiddeld als het gaat om weerstand tegen allochtonen.

Meningsuiting
Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd. Voorheen noemde circa 45 procent dit belangijk. Nu is het 55 procent.
Bron: ANP via NU.nl

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken