fiscalistenonline.nl: Docenten verdienen bonus
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Docenten verdienen bonus

Docenten op achterstandsscholen kunnen een extra bonus verdienen. Dat moet voorkomen dat goede leraren de probleemgebieden ontvluchten. Vooral in de vier grote steden en in Flevoland dreigt een enorm lerarentekort. De bonus is een van de adviezen die de Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Rinnooy Kan gisteren heeft gepresenteerd en die door minister Plasterk (Onderwijs) worden overgenomen.
Om het lerarentekort op te lossen, moet het kabinet 1,1 miljard euro investeren in betere salariĆ«ring, versterking van de beroepsgroep en meer zeggenschap van docenten over de inhoud van het onderwijs. Plasterk wil daarvoor de begroting openbreken. Hij komt eind oktober met een actieplan. ,Er komen enorme problemen op ons af. Het vak van leraar moet zijn glans terug krijgen.’’

Alleen al in het voortgezet onderwijs komen tot 2015 47.000 voltijdbanen vrij doordat driekwart van de docenten uitstroomt. Ook in het basis- en het middelbaar beroepsonderwijs dreigen tekorten van duizenden leraren. ,Dat leidt tot lesuitval. De achterstandsscholen krijgen de grootste klappen,’’ waarschuwt Rinnooy Kan.

Er zijn snel crisismaatregelen nodig, zegt de commissie. Zo moeten tijdelijke krachten als zij-instromers, promovendi en mensen uit het bedrijfsleven worden ingeschakeld. De huidige docenten zouden langer moeten doorwerken. Voor de lange termijn adviseert de commissie docenten naar prestatie te belonen. Leraren die werken in bepaalde wijken en regio’s, met probleemleerlingen of lesgeven in vakken waar een tekort is, kunnen een extra beloning krijgen.

De salarisschalen worden ingekort, de automatische periodieken verdwijnen. Een loonsverhoging is afhankelijk van het functioneren. Er komt een scholingsfonds (70 miljoen euro), waaruit beurzen worden betaald voor bijscholing en vervangingskosten voor studerende docenten. De onderwijsbonden AOb en CNV zijn blij met het rapport.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken