fiscalistenonline.nl: Bedrijven sceptisch over lastenverlaging
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Bedrijven sceptisch over lastenverlaging

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft weinig vertrouwen dat het kabinet de administratieve lastendruk de komende jaren verder verlaagt. Ook zijn steeds minder ondernemers op de hoogte van Europese wet- en regelgeving. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Ernst & Young Belastingadviseurs naar de administratieve en fiscale lastendruk onder ruim 200 middelgrote ondernemingen.
De derde E&Y-monitor over de lastendruk laat zien dat ondernemers nog steeds menen dat de administratieve lastendruk hoog tot zeer hoog is. Hoewel het vorige kabinet die druk met ruim 20% heeft verlaagd, zeggen bedrijven daarvan weinig te merken.

Een meerdeeheid van 60% van de ondernemers vindt de administratieve lastendruk hoog, 18% beoordeelt deze zelfs als zeer hoog.

Waarschuwing
Marnix van Rij, initiator van het onderzoek en belastingadviseur bij Ernst&Young, ziet de sombere verwachtingen van de Nederlandse ondernemers als een duidelijke waarschuwing aan het adres van het kabinet. ‘De regering moet meer aandacht schenken aan het sturen van de verwachtingen van ondernemers. Het risico is groot dat de hoge ambitie van het kabinet om de komende vier jaar de lastendruk nog eens met 25% te verlagen, niet realistisch is.'

Van Rij is bang dat de nieuwe doelstelling veel minder makkelijk te halen is dan de lastenreductie van de afgelopen vier jaar. ‘Het laaghangende fruit is nu wel geplukt. Doorpakken wordt een stuk moeilijker.'

Problemen
Hij wijst op de uitvoeringsproblemen waar de Belastingdienst en het UWV op zijn gestoten bij het koppelen van hun bestanden. De inhaalmanoeuvre die de fiscus nu moet plegen, waarbij honderdduizenden ondernemingen opnieuw loonaangifte moeten doen, leidt tot een flinke lastenverzwaring.

Van Rij houdt ook zijn hart vast voor de plannen van minister André Rouvoet om een inkomensafhankelijke kindertoeslag te introduceren en voor ieder kind een elektronisch dossier aan te leggen.

Trendsetter
De oud-voorzitter van het CDA constateert tegelijk dat Nederland trendsettend is binnen Europa bij de aanpak van de administratieve lastendruk. Het Nederlandse model waarbij een nulmeting van de lastendruk is uitgevoerd met behulp van een standaardkostenmodel is uniek.

Wereldbank en Oeso prijzen de Nederlandse regering daarvoor. Ook in Brussel is doorgedrongen dat EU-wetgeving de lastendruk in de lidstaten vaak onnodig verzwaart. Verlaging ervan staat hoog in het vaandel.
Taco Mulder, via Het Financieele Dagblad

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken