fiscalistenonline.nl: Koopkracht gaat achteruit
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Koopkracht gaat achteruit

Het kabinet komt in 2008 met een lastenverzwaring van 7 miljard euro om fors te kunnen investeren in onderwijs, milieu en in probleemwijken. Het kabinet grijpt de gunstige economie aan voor ingrijpende maatregelen. ,We moeten het dak repareren nu de zon schijnt,' zegt premier Balkenende in een toelichting op de rijksbegroting.
Alleen de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie reageren positief, alhoewel ze een stokje lijken te gaan steken voor de bezuiniging op de kinderbijslag.
Verder krijgt de ministersploeg van Balkenende IV vrijwel uitsluitend ongezouten kritiek. Van milieuorganisaties tot de autolobby en van onderwijsbonden tot de Vereniging Eigen Huis worden de plannen afgekraakt. De werkgevers vinden dat de rekening te veel bij de ondernemingen wordt gelegd waardoor de ‘motor van de economie wordt beschadigd’. De vakbonden vegen opnieuw de plannen voor een soepeler ontslagrecht van tafel.

Uit de begroting blijkt dat veel mensen volgend jaar een kwart procent minder hebben te besteden. Alleen gezinnen met kinderen en ouderen worden ontzien. Wel belooft het kabinet voor de jaren na 2008 een inkomensverbetering van ongeveer een procent per jaar.

Het kabinet wil vooral werkenden en gezinnen met kinderen extra belonen. Zij profiteren de komende jaren het meeste van de kabinetsplannen. Het minst profiteren de mensen met de hoogste inkomens. Zij gaan meer betalen voor hun peperdure huizen.

Balkenende erkent dat de hoogste inkomens wat meer last hebben van een aantal belastingmaatregelen. „De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.’’

Voor rijk èn arm gaan de accijnzen op alcohol, tabak en diesel omhoog en wordt verpakkings- en vliegbelasting ingevoerd. Ook alle ministers moeten een veer laten. Defensie verkoopt tanks en kanonnen, Volksgezondheid zet het mes in de AWBZ-hulp en 13.000 ambtenaren verliezen hun baan.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken