fiscalistenonline.nl: Koopkracht gaat achteruit
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Koopkracht gaat achteruit

Het kabinet komt in 2008 met een lastenverzwaring van 7 miljard euro om fors te kunnen investeren in onderwijs, milieu en in probleemwijken. Het kabinet grijpt de gunstige economie aan voor ingrijpende maatregelen. ,We moeten het dak repareren nu de zon schijnt,' zegt premier Balkenende in een toelichting op de rijksbegroting.
Alleen de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie reageren positief, alhoewel ze een stokje lijken te gaan steken voor de bezuiniging op de kinderbijslag.
Verder krijgt de ministersploeg van Balkenende IV vrijwel uitsluitend ongezouten kritiek. Van milieuorganisaties tot de autolobby en van onderwijsbonden tot de Vereniging Eigen Huis worden de plannen afgekraakt. De werkgevers vinden dat de rekening te veel bij de ondernemingen wordt gelegd waardoor de ‘motor van de economie wordt beschadigd’. De vakbonden vegen opnieuw de plannen voor een soepeler ontslagrecht van tafel.

Uit de begroting blijkt dat veel mensen volgend jaar een kwart procent minder hebben te besteden. Alleen gezinnen met kinderen en ouderen worden ontzien. Wel belooft het kabinet voor de jaren na 2008 een inkomensverbetering van ongeveer een procent per jaar.

Het kabinet wil vooral werkenden en gezinnen met kinderen extra belonen. Zij profiteren de komende jaren het meeste van de kabinetsplannen. Het minst profiteren de mensen met de hoogste inkomens. Zij gaan meer betalen voor hun peperdure huizen.

Balkenende erkent dat de hoogste inkomens wat meer last hebben van een aantal belastingmaatregelen. „De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.’’

Voor rijk èn arm gaan de accijnzen op alcohol, tabak en diesel omhoog en wordt verpakkings- en vliegbelasting ingevoerd. Ook alle ministers moeten een veer laten. Defensie verkoopt tanks en kanonnen, Volksgezondheid zet het mes in de AWBZ-hulp en 13.000 ambtenaren verliezen hun baan.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken