fiscalistenonline.nl: Felle anti-islamtoon bedreigend
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Felle anti-islamtoon bedreigend

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) Tjibbe Joustra vreest de gevolgen van de toon die sommige prominente Nederlanders aanslaan in de discussie over moslims. Hij doelt daarbij onder meer op uitspraken van Kamerlid Geert Wilders. ,Als iemand zulke dingen zegt, dan kijk ik daar met gemengde gevoelens naar,' zegt Joustra desgevraagd in een gesprek met deze krant. ,Zulke radicale uitspraken kunnen individuen die op de rand van geweld staan, het laatste duwtje geven.'
Joustra heeft dezelfde gevoelens bij sommige uitspraken van Ehsan Jami, oprichter van een comité voor ex-moslims. ,We hebben bijna een miljoen moslims in Nederland, maar de overgrote meerderheid keurt elke vorm van geweld af. De groep extremisten waar wij ons zorgen over maken, bestaat uit enkele honderden mensen. Als je sommige discussies de laatste tijd beluistert, lijkt het erop dat mensen dat perspectief niet zien.’’

Joustra benadrukt dat vrijheid van meningsuiting boven alles gaat. ,Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar dat betekent ook niet dat je alles móet zeggen. Je moet er goed bij nadenken.’’

Geert Wilders noemt de uitspraken van Joustra ‘ongepast’. Hij zegt op democratische wijze te zijn gekozen in de Tweede Kamer. ,Dan is het voor een ambtenaar, die meneer Joustra gewoon is, nogal ongepast om te zeggen dat ik met mijn uitspraken extremisten het laatste duwtje zou geven,’’ zegt Wilders.

Een NCTB-medewerker vroeg al afgelopen voorjaar Wilders zijn toon te matigen. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat zes op de tien Nederlanders vinden dat Wilders tegenstellingen onnodig verscherpt. Onderzoek in opdracht van de NCTB wijst uit dat de angst voor een terreuraanslag fors gedaald: van 29 procent vorig jaar naar 12 procent nu.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken