fiscalistenonline.nl: Inburgeraars blijven weg
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Inburgeraars blijven weg

Voor duizenden Rotterdammers is het door de nieuwe Inburgeringswet bijna onmogelijk geworden om goed in te burgeren. Veel allochtone inwoners, die voorheen massaal belangstelling hadden voor de cursussen, haken af wegens de hoge kosten. De schoolbankjes in de Regionale opleidingscentra's blijven dit jaar opvallend leeg.
Bij het Inburgeringsloket in Rotterdam merken ze dat de kosten veel mensen afschrikken. „We krijgen hier dagelijks veel mensen die graag willen inburgeren. Maar als ze horen hoe hoog de bedragen zijn, dan zijn ze meteen weg,’’ vertelt een medewerker.

De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen jaren juist geprobeerd zoveel mogelijk allochtonen te laten inburgeren. Tot vorig jaar konden veel mensen gratis inburgere. Nu komen alleen allochtonen zonder baan in aanmerking voor een cursus van gemeentewege. En ook zij moeten een eigen bijdrage van 270 euro betalen.

Voor veel nieuwkomers, die verplicht zijn om in te burgeren, is de situatie helemaal schrijnend. Zij moeten zich vaak diep in de schulden steken om de cursus (van ruim 5000 euro) te kunnen betalen.

De migranten kunnen later, als ze de cursus succesvol afronden, een deel van de kosten terugkrijgen.

De gemeente Rotterdam is ook niet blij met de Inburgeringswet. Het liefst wil de gemeente dat meer doelgroepen in aanmerking komen voor een cursus en dat ook de eigen bijdrage omlaag gaat. Rotterdam en andere grote steden hebben minister Vogelaar ( Integratie) inmiddels verzocht het aantal doelgroepen uit te breiden.
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken