fiscalistenonline.nl: Geen omkering bewijslast zonder uitnodiging
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen omkering bewijslast zonder uitnodiging

De Belastingdienst moet aantonen dat de uitnodiging tot het doen van aangifte het juiste adres van een belastingplichtige heeft bereikt. Alleen dan kan er een omkering en verzwaring van de bewijslast plaatsvinden. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

In deze zaak draaide het om een huurder die extra inkomsten genoot uit hennepteelt. De Belastingdienst legd hem een ambtshalve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen op met een boete omdat hij geen aangifte had gedaan. De huurder ging in bezwaar tegen deze aanslag door alsnog een aangifte in te dienen maar hij gaf hierin zijn inkomsten uit hennepteelt niet aan. Na onderzoek legde de inspecteur een navorderingsaanslag op waarin hij de verzwegen hennepinkomsten wel opnam. De huurder ging vervolgens naar de rechter. Hij gaf aan dat hij de uitnodiging, herinnering en aanmaning tot het doen van aangifte nooit ontvangen had en daarom niet hoefde te bewijzen dat hij geen inkomsten uit hennepteelt had.

Uitnodiging tot aangifte moet naar juiste adres
Hof Den Haag oordeelde dat de bewijslast wel moest worden omgekeerd en verzwaard. De huurder had na de uitnodiging tot het doen van aangifte namelijk niet de vereiste aangifte gedaan. De huurder was het hier niet mee eens en ging in cassatie. Onze hoogste rechter gaf aan dat een omkering en verzwaring van de bewijslast alleen mogelijk was als de huurder de vereiste aangifte niet had ingediend. Van het doen van deze vereiste aangifte was echter pas sprake als de fiscus aannemelijk kon maken dat de huurder de uitnodiging tot het doen van aangifte op het juiste adres had ontvangen. Het hof had dit echter niet voldoende aangetoond. De Hoge Raad heeft de zaak daarom doorverwezen naar Hof Amsterdam voor verdere behandeling. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken