fiscalistenonline.nl: Evaluatie innovatiebox: doeltreffend en kostenefficiënt
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Evaluatie innovatiebox: doeltreffend en kostenefficiënt

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Economische Zaken, de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusies zijn positief, al geeft Dialogic (uitvoerder van het onderzoek) wel een aantal aanbevelingen.

Uit de evaluatie blijkt dat de innovatiebox doeltreffend is: het leidt tot extra R&D en innovatie, draagt aanzienlijk bij aan een verlaging van de effectieve belastingdruk en een gunstig vestigingsklimaat en zo ook aan het aantrekken en behouden van R&D en gerelateerde bedrijvigheid in Nederland. Van elke euro belastingvermindering door gebruik van de innovatiebox wordt 54 eurocent extra aan R&D en innovatie besteed door de innovatieboxgebruiker.


Volgens de onderzoekers is de uitvoering van de innovatiebox kostenefficiënt. Onder andere omdat een belangrijk toegangsticket (de S&O-verklaring) kan worden ontleend aan de WBSO. De administratieve lasten van de innovatiebox voor ondernemingen worden geraamd op 17,9 miljoen euro (in 2012). Dat is 2,6 eurocent per euro ontvangen belastingvoordeel door ondernemingen. Ook zijn de administratieve lasten als percentage van het verkregen voordeel, vooral bij het grootbedrijf, gering. De uitvoeringskosten door de Belastingdienst worden geraamd op minder dan een halve eurocent per euro ontvangen belastingvoordeel door ondernemingen.


Aanbevelingen

Dialogic doet de volgende aanbevelingen:

  • Behoud de S&O-verklaring als toegangsticket voor de innovatiebox en overweeg hem verplicht te stellen waar mogelijk.
  • Stel zo mogelijk stringenter eisen aan de besteding van de Vpb-belastingvermindering die ondernemingen genieten op basis van de innovatiebox.
  • Reduceer de complexiteit van (toepassing van) de innovatiebox waar mogelijk en maak de toepassing zo transparant mogelijk.
  • Verbeter de administratieve informatie omtrent de toepassing, doeltreffendheid en doelmatigheid van de innovatiebox en benut de gekoppelde dataset om gebruikers en het gebruik van de innovatiebox beter te leren kennen.
  • Verbeter de databeschikbaarheid om kwantitatieve evaluaties die gebruik maken van econometrische analyses mogelijk te maken. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Wat is dan eigenlijk het accountantskantoor van de toekomst?
Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over het accountantskantoor van de toekomst. Niet alleen over het accountantskantoor trouwens, ook advocatenkantoren en banken zullen er, als we alles ...
Lees meer...
Hier klikken