fiscalistenonline.nl: Evaluatie innovatiebox: doeltreffend en kostenefficiënt
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Evaluatie innovatiebox: doeltreffend en kostenefficiënt

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Economische Zaken, de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusies zijn positief, al geeft Dialogic (uitvoerder van het onderzoek) wel een aantal aanbevelingen.

Uit de evaluatie blijkt dat de innovatiebox doeltreffend is: het leidt tot extra R&D en innovatie, draagt aanzienlijk bij aan een verlaging van de effectieve belastingdruk en een gunstig vestigingsklimaat en zo ook aan het aantrekken en behouden van R&D en gerelateerde bedrijvigheid in Nederland. Van elke euro belastingvermindering door gebruik van de innovatiebox wordt 54 eurocent extra aan R&D en innovatie besteed door de innovatieboxgebruiker.


Volgens de onderzoekers is de uitvoering van de innovatiebox kostenefficiënt. Onder andere omdat een belangrijk toegangsticket (de S&O-verklaring) kan worden ontleend aan de WBSO. De administratieve lasten van de innovatiebox voor ondernemingen worden geraamd op 17,9 miljoen euro (in 2012). Dat is 2,6 eurocent per euro ontvangen belastingvoordeel door ondernemingen. Ook zijn de administratieve lasten als percentage van het verkregen voordeel, vooral bij het grootbedrijf, gering. De uitvoeringskosten door de Belastingdienst worden geraamd op minder dan een halve eurocent per euro ontvangen belastingvoordeel door ondernemingen.


Aanbevelingen

Dialogic doet de volgende aanbevelingen:

  • Behoud de S&O-verklaring als toegangsticket voor de innovatiebox en overweeg hem verplicht te stellen waar mogelijk.
  • Stel zo mogelijk stringenter eisen aan de besteding van de Vpb-belastingvermindering die ondernemingen genieten op basis van de innovatiebox.
  • Reduceer de complexiteit van (toepassing van) de innovatiebox waar mogelijk en maak de toepassing zo transparant mogelijk.
  • Verbeter de administratieve informatie omtrent de toepassing, doeltreffendheid en doelmatigheid van de innovatiebox en benut de gekoppelde dataset om gebruikers en het gebruik van de innovatiebox beter te leren kennen.
  • Verbeter de databeschikbaarheid om kwantitatieve evaluaties die gebruik maken van econometrische analyses mogelijk te maken. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken