fiscalistenonline.nl: Uitstel verbod op inhoudingen tot 1 juli 2016
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Uitstel verbod op inhoudingen tot 1 juli 2016

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon op grond van de WAS wordt toch nog niet op 1 januari 2016 van kracht. Het is met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2016.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen uitstelt tot 1 juli 2016. Dit geeft hem extra tijd om zich te beraden op een eventuele uitzondering op het verbod op inhoudingen op het minimumloon.Begin 2016 meer informatieAanleiding voor de Kamerbrief is het verzoek dat hij onlangs kreeg van gemeentes en provincies om zo snel mogelijk via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven nog wel inhoudingen op het minimumloon kunnen doen. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zou dit per 1 januari 2016 verbieden.

In de brief zegt de minister toe om de Tweede Kamer begin 2016 nader te informeren. Dan zal hij – naast bovenstaand onderwerp – ook ingaan op het minimumjeugdloon, het stukloon, de mogelijke invoering van een wettelijk minimumuurloon en de reikwijdte van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).Effecten van aanpassing van het minimumjeugdloonEerder beloofde Asscher de Kamer al dat hij vóór de behandeling van de begroting van SZW voor 2016 nader op de herziening van de WML in zou gaan. Maar omdat dit een nogal complex onderwerp is, heeft hij meer tijd nodig om een zorgvuldige afweging te maken. Hij wil bijvoorbeeld onderzoeken wat de aanpassing van het minimumjeugdloon voor effect heeft op de werkgelegenheid en scholing.

De overige aanpassingen van de WAS (tool) die per 1 januari 2016 van kracht zouden worden, gaan gewoon door. Per 1 januari moet uw organisatie dus minimaal het minimumloon giraal betalen en moet u kostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook weergeven. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Hoe belangrijk is je online imago?
Je online imago is een afspiegeling van hoe je in het echt bent: wat je doet, waar je naartoe op vakantie gaat, naar welke muziek je luistert, welke sport je beoefent en ga zo maar door! Voor een toe...
Lees meer...
“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”
Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft ...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen Belastingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018. Het wetsvoorstel moet nog worden bekrachtigd door de Koning en treedt dan op 1 januari 2018 in werking. Vooruitlopend op...
Lees meer...
Hier klikken