fiscalistenonline.nl: Belasting kapitaalinkomen moet gelijker worden
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Belasting kapitaalinkomen moet gelijker worden

De huidige fiscale behandeling van kapitaalinkomen is erg complex. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft daarom recent een aantal voorstellen gedaan om de belastingregels te vereenvoudigen en meer gelijk te trekken.

Het CPB geeft in een recente publicatie aan dat de belastingen op kapitaalinkomen een lappendeken van gefragmenteerde en complexe heffingen zijn. Dit zorgt voor een aantal negatieve gevolgen. Zo spelen fiscale motieven op dit moment een grote rol bij beslissingen over vermogen. Daarnaast ervaren veel mensen het huidige belastingsysteem voor kapitaalinkomen als onrechtvaardig en zijn de belastingopbrengsten, die hierop betrekking hebben, in Nederland ook relatief laag vergeleken met andere landen.


Uniformeren van de fiscale behandeling

Volgens het CPB zou de Nederlandse wetgever de fiscale behandeling van kapitaalinkomen moeten uniformeren. Nederland zou daarvoor de volgende stappen moeten zetten:

  • de belastingheffing in box 3 (sparen en beleggen) moet worden bepaald aan de hand van werkelijke rendementen, zodat een efficiëntere en rechtvaardigere heffing ontstaat.
  • de fiscaal gunstige behandeling van pensioenopbouw moet worden beperkt door een aftopping van de omkeerregel en het versneld fiscaliseren van de AOW.
  • de eigen woning (en de hypotheek) moet verhuizen van box 1 naar box 3 zodat slechts de waardestijging wordt belast.
  • het verschil dat nu bestaat bij het belasten van vreemd en eigen ondernemingsvermogen moet verdwijnen om bovenmatige financiering met vreemd vermogen te voorkomen.
  • er moet een gelijke belasting voor uitgekeerde en ingehouden winst komen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Goed voorbereid op aangifte inkomstenbelasting
Ondernemers kunnen vanaf 1 maart gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal checkpunten opgenomen. Ondernemers zijn...
Lees meer...
Hier klikken