fiscalistenonline.nl: Inkomsten oldtimerbelasting binnen bandbreedte verwachting
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Inkomsten oldtimerbelasting binnen bandbreedte verwachting

Bij het afschaffen van de MRB-vrijstelling per 1 januari 2014 voor oldtimers jonger dan 40 jaar, werden de opbrengsten geschat op € 137 miljoen. Uit een evaluatie van het ministerie van Financiën blijkt nu dat de geschatte werkelijke opbrengsten van de oldtimerbelasting tussen de € 80 en € 146 miljoen liggen.

De opbrengst van de voertuigen die onder de oldtimervrijstelling vielen en deze op 1 januari 2014 zijn kwijtgeraakt, wordt geschat op € 55 miljoen. Voor de niet meer vrijgestelde personenauto’s (periode 1975-1986) bedraagt de opbrengst naar schatting € 46 miljoen. Daarnaast zijn er nog andere voertuigen (met name motoren), die een opbrengst genereren van € 9 miljoen.


Daarnaast is er een flinke toename van MRB-plichtige voertuigen te zien. Het surplus na aftrek van de jaarlijks gemiddelde groei van 20.000 is deels te verklaren door de toename van oldtimers die gebruik maken van de overgangsregeling (ongeveer 75.000). In het jaar 2014 is daarnaast nog een stijging van 80.000 voertuigen te zien. Aangenomen mag worden dat een groot deel van deze extra groei het gevolg is van automobilisten die de oldtimer van de hand hebben gedaan en een andere (niet-oldtimer) auto zijn gaan rijden. Het geschatte budgettaire effect van deze vervanging ligt tussen € 25 miljoen en € 91 miljoen. De geraamde opbrengst van € 82 miljoen ligt binnen deze bandbreedte. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken