fiscalistenonline.nl: Streep door naheffing vanwege verkeerd tijdvak
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Streep door naheffing vanwege verkeerd tijdvak

Bij het opleggen van een (naheffings)aanslag moet de inspecteur het juiste tijdvak aangeven. Gebruikt de inspecteur het verkeerde tijdvak en het is duidelijk dat het niet om een vergissing gaat, dan zal de rechter de aanslag vernietigen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In deze zaak ging het om een palingkwekerij. In 2000 verkocht de aandeelhouder zijn aandelen aan de heer X, maar hij bleef wel werken als bedrijfsleider. Daarnaast sprak de voormalige aandeelhouder af dat de bv gedurende zijn dienstverband als bedrijfsleider gratis een woning ter beschikking zou stellen. De woning zou de bv gaan bouwen op het bedrijfsterrein. Eind 2004 startte de bv met de bouw van de woning. In de aangifte BTW vergat de bv om de BTW over de bouw van de woning als voorbelasting in aftrek te brengen. De bv maakte in 2008 bezwaar en vroeg de inspecteur om alsnog deze BTW mee te nemen. De inspecteur stelde echter een boekenonderzoek in om de gang van zaken te bekijken.

Verkeerde tijdvak was geen kenbare fout
Uit het boekenonderzoek bleek dat er na het in gebruik nemen van de woning sprake was van een integratielevering. Het gevolg was dat de bv € 58.946 aan BTW mocht aftrekken (de betaalde BTW in verband met de bouw van de woning), maar € 99.423 aan BTW moest betalen vanwege de integratielevering. De inspecteur legde daarom een naheffingsaanslag BTW over 2006 op van € 99.423. Voor de rechter stond het tijdvak van de naheffingsaanslag echter nog ter discussie. De bv gaf namelijk aan dat de woning al in 2005 in gebruik was genomen, omdat toen ook de bouw was afgerond. De inspecteur stelde dat het ging om 2006, omdat de bv pas vanaf 1 januari 2006 loon in natura voor het gebruik van de woning had aangegeven in de aangiften loonheffing. Dit bewijs van de inspecteur was voor de rechtbank echter onvoldoende. Uit het controlerapport bleek namelijk ook dat de bv tot en met september 2005 BTW had teruggevraagd, zodat de bouw op dat moment moest zijn afgerond. De naheffingsaanslag was dus over het  verkeerde tijdvak opgelegd. Voor de bv was dit geen kenbare fout en dus vernietigde de rechtbank de naheffingsaanslag BTW samen met de verzuimboete en heffingsrente. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Hier klikken