fiscalistenonline.nl: TOP 10 WIJZIGINGEN VOOR DE WERKGEVER
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

TOP 10 WIJZIGINGEN VOOR DE WERKGEVER

JAN© Accountants heeft voor werkgevers een top 10 van wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied samengesteld. Vanwege het ingrijpende karakter zetten wij deze hieronder op een rij.

1.  De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. Je kunt maximaal 1,2% 
     van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en 
     verstrekkingen voor jouw personeel.

2.  Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet je uiterlijk een maand voor het aflopen 
     van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of je het contract voortzet en zo ja, 
     onder welke voorwaarden.

3.  Je mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. 
     Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden 
     opgenomen.

4.  Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen nog als je kunt aantonen dat sprake is 
     van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet je schriftelijk en overtuigend motiveren.

5.  Payrollmedewerkers genieten voortaan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die 
     rechtstreeks bij jouw in dienst zijn.

6.  De regels voor het gebruikelijk loon zijn aangescherpt. Dit kan een verplichte salarisverhoging 
     betekenen voor de directeur-grootaandeelhouder.

7.  De regels rondom diverse verlofregelingen zijn gewijzigd. Zo krijgen ouders (vaders) naast 
     twee dagen kraamverlof voortaan een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van 
     ouderschapsverlof. Voor bevallingsverlof geldt onder omstandigheden een verlenging en verlof kan   
     voortaan flexibeler worden opgenomen.

8.  Het wettelijk minimumloon is weer omhoog gegaan en bedraagt bijvoorbeeld voor werknemers van 
     23 jaar en ouder nu € 1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband.

9.  De AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd naar 65 jaar plus drie maanden. Dit betekent dat de 
     verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met 
     de dag voorafgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werkgeversheffing Zvw duurt drie 
     maanden langer.

10. Het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de 
      Zvw per dag bedraagt € 199,90. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en 
      maximumbijdrageloon Zvw op jaarbasis is € 51.976 (260 loondagen).

Bron: Jan.nl

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken