fiscalistenonline.nl: Coulance voor te late btw-aangifte en betaling door storing Belastingdienst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Coulance voor te late btw-aangifte en betaling door storing Belastingdienst

Als door een storing bij de Belastingdienst niet tijdig aangifte kan worden gedaan of niet tijdig kan worden betaald, is er geen sprake van een verzuim. Er zal daarom geen boete (of straf) worden opgelegd bij een iets latere aangifte of betaling.

Dit was de reactie van de staatssecretaris van Financiën op Kamervragen over de storing in het beveiligde gedeelte op de website van de Belastingdienst, die eind oktober 2014 speelde. Door een technische storing konden ondernemers namelijk niet inloggen op de website van de Belastingdienst om btw-aangifte te doen. De staatssecretaris heeft nu bekendgemaakt dat de Belastingdienst geen boete zal opleggen als de aangifte werd ingediend binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke aangiftetermijn. Deze standaardcoulance in het boetebeleid bood voor deze storing voldoende tegemoetkoming, aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris ziet echter geen aanleiding voor een tegemoetkoming in verband met te late betaling. Er heeft zich immers geen verstoring in het betalingsverkeer voorgedaan. De Belastingdienst heeft vanaf het begin van de verstoring duidelijk gemaakt dat er wel op tijd, dus vóór 1 november 2014, moest worden betaald. De aangifte is immers geen noodzakelijke voorwaarde om de betaling te doen. Voor een te late betaling is overigens ook een standaardcoulance van toepassing. Deze houdt in dat een belastingplichtige die de afgelopen periode op tijd heeft betaald en dit keer uiterlijk op 7 november heeft betaald, geen boete krijgt maar alleen een verzuimmededeling. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken