fiscalistenonline.nl: AVAS redt ondernemer net niet
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

AVAS redt ondernemer net niet

U krijgt een boete van de Belastingdienst als u te laat aangifte doet of te laat betaalt. Alleen als u kunt bewijzen dat u hier echt niets aan kon doen, kunt u onder deze boete uitkomen. Er is dan sprake van Afwezigheid van Alle Schuld (AVAS). Toch slaagt een beroep op AVAS vaak niet. Dit bleek onlangs ook uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In deze zaak draaide het om een bv die keurig op tijd haar aangifte loonheffingen had gedaan. Het te betalen bedrag kwam uit op € 45.903 en moest uiterlijk 31 juli worden betaald. Dat bleek toch niet haalbaar, en op 3 augustus vroeg de bv per brief om een uitstel van betaling tot 30 september. De inspecteur stuurde op 29 augustus onverbiddelijk een naheffingsaanslag loonheffingen en een verzuimboete van € 918. Een dag later stuurde de fiscus nog een brief waarin het verzoek om uitstel van betaling werd afgewezen. De bv betaalde op 17 september de verschuldigde loonheffingen, maar stapte wel naar de rechter om onder de boete uit te komen. De bv beriep zich hierbij op AVAS.

Geen AVAS, boete toch verminderd
Volgens de rechter kon er geen sprake zijn van AVAS. Dit is namelijk alleen aan de orde als de partij die zich op AVAS beroept aannemelijk maakt dat ze alles wat redelijk verwacht mag worden heeft gedaan om het verschuldigde bedrag over te maken. Daar was volgens de rechter geen sprake van. Het verzoek om uitstel van betaling werd pas gedaan na afloop van de wettelijke betalingstermijn. Toch verklaarde de rechter het beroep gegrond. De bv had namelijk het verzoek om uitstel gedaan voordat de inspecteur aan de bel trok, en vervolgens alsnog de naheffing betaald. Bovendien had de bv in het verleden ook altijd keurig op tijd betaald. De rechter stelde daarom dat uit het verzoek tot uitstel van betaling duidelijk de welwillendheid van betaling sprak. Daarom verlaagde hij de boete naar € 350. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken