fiscalistenonline.nl: Geen belemmering meer voor de BOF
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen belemmering meer voor de BOF

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de schenk- en erfbelasting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Volgens de Hoge Raad mag de wetgever onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van privévermogen.

In het bericht ‘BOF discrimineert bij meer dan 75% vrijstelling’ kon u lezen dat Advocaat-Generaal (A-G) IJzerman de bedrijfsopvolgingsfaciliteit slechts gedeeltelijk in strijd vond met het discriminatieverbod en het gelijkheidsbeginsel. De regeling ging volgens de A-G te ver voor zover de vrijstelling meer bedroeg dan 75% van het ondernemingsvermogen. Uiteindelijk was het aan de Hoge Raad om een eindoordeel te vellen.

Continuïteit niet in gevaar brengen
In zijn arrest gaf de Hoge Raad aan dat een ongelijke behandeling niet was toegestaan als er geen sprake was van een redelijke en objectieve rechtvaardiging voor de ongelijke behandeling. De wetgever had daarbij een ruime beoordelingsvrijheid. Het verkrijgen van ondernemingsvermogen en het verkrijgen van niet-ondernemingsvermogen beschouwde de Hoge Raad als gelijke gevallen. Er moest een goede reden zijn om deze gelijke gevallen verschillend te behandelen.
Uit de wetshistorie bleek dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het leven was geroepen om de continuïteit van ondernemingen niet in gevaar te brengen bij de verkrijging van ondernemingsvermogen. Daarnaast was de regeling bedoeld om het ondernemerschap in het algemeen te stimuleren. Volgens de Hoge Raad was dat voldoende om de verkrijging van ondernemingsvermogen anders te behandelen. De hoogte van het vrijstellingspercentage maakte daarbij niet uit. De regeling was dus niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Goed voorbereid op aangifte inkomstenbelasting
Ondernemers kunnen vanaf 1 maart gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal checkpunten opgenomen. Ondernemers zijn...
Lees meer...
Hier klikken