fiscalistenonline.nl: Alleen voorziening vormen voor vereffeningskosten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Alleen voorziening vormen voor vereffeningskosten

Als een bedrijf onder bewind wordt gesteld, mag het een voorziening vormen voor de kosten van bewindvoering. Voor zover de kosten van bewindvoering betrekking hebben op normale beheerkosten, mag men in de periode vóór de bewindvoering echter geen voorziening vormen voor deze kosten.

Hof Arnhem onderscheidt de taken van een bewindvoerder in activiteiten gericht op een normaal beheer van de onderneming als ‘going concern’ en werkzaamheden voor de vereffening van die onderneming. De onderneming kan geen normale beheeractiviteiten toerekenen aan een boekjaar dat is geëindigd vóór het begin van de bewindvoering. Op grond van het matchingbeginsel is het dus niet mogelijk om voor de uitgaven van het normale beheer een voorziening te vormen voordat het bewind aanvangt. Het is wel mogelijk om vóór het begin van de bewindvoering een voorziening te vormen voor de kosten die voortvloeien uit de activiteiten voor de vereffening. De ondernemer moet dan wel aannemelijk maken dat deze uitgaven zijn toe te rekenen aan het jaar waarin hij de voorziening wil vormen. Overigens kon de belanghebbende in de zaak voor het hof evenmin aannemelijk maken dat zij in het desbetreffende jaar een vereffening kon verwachten. In deze zaak was het daarom helemaal niet mogelijk om een voorziening te vormen. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken