fiscalistenonline.nl: Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verhoging bijdrage Zvw zonder wettelijke basis onverbindend

 

Het lijkt erop dat de wetgever de sterke stijging van het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2012 niet correct heeft aangepakt. Een tijdig beroep tegen de inhouding van de bijdrage Zvw, kon volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant leiden tot een gedeeltelijke teruggaaf.

Per 1 januari 2012 werd het maximum bijdrage-inkomen waarover de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moest inhouden verhoogd van € 33.427 naar € 50.064. Deze verhoging was doorgevoerd in de Regeling Zvw. Een werknemer was het niet eens met deze verhoging. Hij ging in beroep tegen de inhouding van de Zvw-bijdrage op zijn loon over januari 2012. De rechtbank oordeelde dat de wetgever de delegatiebevoegdheid had om het maximum bijdrage-inkomen via de regeling Zvw te indexeren. De stijging per 1 januari 2012 ging echter verder dan een indexatie en was volgens de rechtbank daarom niet toegestaan.

Fiscale verzamelwet 2012
Maar daarmee was de werknemer er nog niet. De wetgever had in november 2012 de Fiscale Verzamelwet 2012 ingevoerd. Deze wet gaf de verhoging van het maximum bijdrage-inkomen met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 een wettelijke basis. De rechtbank stelde vast dat de wetgever zijn bedoeling om het maximum bijdrage-inkomen Zvw met terugwerkende kracht te verhogen pas kenbaar had gemaakt op 8 juni 2012. De werknemer was toen al in beroep gegaan. Volgens de rechtbank had de wetgever als het ware ingegrepen in de lopende procedure van de werknemer. Dit was in strijd met het recht het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De rechtbank oordeelde daarom dat de fiscus een teruggaaf van een deel van de ingehouden Zvw-bijdrage moest verlenen aan de werkgever van de belanghebbende. Bron: taxence

 


Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken