fiscalistenonline.nl: Vrijstelling overdrachtsbelasting bij herverkaveling en inrichting landelijk gebied aangevuld
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij herverkaveling en inrichting landelijk gebied aangevuld

 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een geactualiseerd besluit twee nieuwe goedkeuringen opgenomen waarbij onder voorwaarden recht bestaat op een vrijstelling in de overdrachtsbelasting in specifieke situaties.
 
Verdeling van een gemeenschap van samenwoners
De eerste goedkeuring ziet op de verdeling van een gemeenschap van samenwoners nadat de tot de te verdelen gemeenschap behorende onroerende zaken betrokken zijn geweest bij een herverkaveling. Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  1. De verkrijging vloeit voort uit de verdeling bij de financiële afwikkeling van de samenwoning of echtscheiding en wel overeenkomstig de gemaakte afspraken hierover;

  2. Er is sprake van een bepaalde, in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) aangeduide herverkaveling;

  3. De toewijzing op grond van de herverkaveling vindt plaats binnen vijf jaar na de beëindiging van de samenwoning;

  4. Aan de overige vereisten voor de vrijstelling voor de verdeling van een gemeenschap van samenwoners (o.a. de mate van deelgerechtigdheid in de onroerende zaak) is voldaan.

Verkrijging in verband met de Wet inrichting landelijk gebied
De tweede goedkeuring ziet op een verkrijging op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) waarbij in geval bij de voorbereiding of de uitvoering van een inrichtingsplan van de WILG onroerende zaken worden verkregen. In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is alleen in een vrijstelling voorzien voor de verkrijging bij akte van toewijzing van de WILG, maar niet voor de verkrijging in geval van de voorbereiding of de uitvoering van een inrichtingsplan in de zin van de WILG. Voor deze vrijstelling geldt als voorwaarde dat voor de verkrijging schriftelijk toestemming is verleend door gedeputeerde staten van de provincie, waarin het in te richten gebied is gelegen.
 
Het besluit is op 4 juli 2013 in werking getreden.
 
Bron: PWC

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken