fiscalistenonline.nl: Tijdelijke willekeurige afschrijving 2de halfjaar 2013
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2de halfjaar 2013

Het kabinet geeft ondernemers meer ruimte om te investeren. Ondernemers kunnen de investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen vanaf 1 juli 2013 direct tot op de helft afschrijven. Door die versnelde afschrijving komt de fiscale winst lager uit waardoor over 2013 minder winstbelasting moet worden betaald, en dat geeft extra financiële ruimte om te investeren. De (her)invoering van de tijdelijke willekeurige afschrijving van 2 x 50% geldt (voorshands?) alleen voor het tweede halfjaar 2013. De maatregel levert volgens Financiën een extra investeringsruimte op van € 400 miljoen.

Het kabinet heeft besloten om de tijdelijke willekeurige afschrijving van 2 x 50% (her) in te voeren omdat bedrijfsinvesteringen sterk achterblijven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalden de bedrijfsinvesteringen in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 8%, voor heel 2013 wordt een krimp van 10% verwacht. Het kabinet vindt dat zorgwekkend, en wil dat voorkomen. Met de willekeurige afschrijving van 2 x 50% bereiken we, aldus minister Kamp van Economische Zaken dat “ondernemers meer ruimte krijgen om te investeren in de economie. Dat zorgt voor inkomens en banen die we in deze moeilijke economische tijd goed kunnen gebruiken".

Ondernemers kunnen met de willekeurige afschrijving van 2 x 50% investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen versneld, tot maximaal 50%, ineens afschrijven. Die extra afschrijving drukt de fiscale winst over 2013, en dat leidt tot een lagere belastingaanslag. Die extra liquiditeit geeft hen "een zetje om juist nu te investeren".

De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind van dit jaar. De regeling geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting én bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Met de willekeurige afschrijving kan een ondernemer zelf bepalen wat de fiscaal optimale afschrijving is (tot maximaal 50% van het afschrijfbare bedrag). Voor toepassing van de regeling is wel vereist dat het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Als dat niet gebeurt wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.

Commentaar
De exacte invulling van de tijdelijke willekeurige afschrijving is nog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk zal dat hetzelfde zal zijn als de vorige versie die tot ultimo 2011 van toepassing was. Dat betekent dat diverse bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de willekeurige afschrijving, met name investeringen in vastgoed. Zie ook BelastingBelangen, december 2008: Willekeurige, vervroegde afschrijving voor 2009 en 2010, juni 2010: Tijdelijke willekeurige afschrijving (2 x 50%) verruimd, en oktober 2011: Laatste ronde: 2 x 50% afschrijving. Het kabinet was al eerder dit jaar van plan om de regeling weer in te voeren, maar toen liet de positie van de schatkist dat niet toe. Dat is ondertussen niet echt beter, maar het niveau van bedrijfsinvesteringen is wel veel slechter. Zoveel slechter dat er stimulerende maatregelen nodig zijn om die investeringen aan te jagen. En nu maar hopen dat het werkt.

Bron: Belastingbelangen

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken