fiscalistenonline.nl: Een perfecte storm
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Een perfecte storm

De accountantsmarkt zit er midden in. Niet alleen de crisis, maar ook andere, structurele ontwikkelingen in de markt tasten het beroep vanaccountant aan. We leven in een low-trust society, waar iedereen naar zekerheden snakt. Accountants doen daarin, maar de samenleving herkent hun degelijkheid niet meer. En natuurlijk laten accountants ook steken vallen. Kleine kantoren wijzen naar grote kantoren waar in hun ogen van alles fout gaat.

Maar recente kwaliteitstoetsen bij kleinere kantoren geven ook geen bevredigende uitkomst. En de crisis zet marges en omzet lager. Kantoren moeten snijden in kosten en personeel. Het eerste faillissement van een kleiner accountantskantoor is al lang een feit. Maar ook grotere kantoren, ontstaan uit fusies, hebben een probleem. Flynth en Accon AVM hebben – zo blijkt uit hun gepubliceerde cijfers – vorig jaar flink aan omzet ingeleverd en hun personeelsbestand gereduceerd. De druk op tarieven en omzet heeft ook andere oorzaken.

Accountants staan niet meer op een voetstuk, de klanten worden steeds kritischer. Zij willen meer van de accountant, voor minder geld. Dat alles wordt versterkt door 'digitale disruptie'. Steeds meer administratie wordt geautomatiseerd, steeds meer producten worden commodities. En er komen steeds minder mensen aan te pas. En dat wreekt zich bij een verdienmodel dat gebaseerd is op uren maal tarief.

Wat is de oplossing voor de problemen? Wie het weet mag het zeggen. Maar dat werkprocessen nog meer geautomatiseerd, efficiënter moeten worden staat wel vast. En waarom moet de bulk van werkzaamheden van accountants steeds weer in het voorjaar afgewerkt worden? Dat kost stress en nog meer overuren. Met digitale ondersteuning moet het toch mogelijk zijn om periodiek te rapporteren, mét actuele cijfers, enkele keren per jaar. En accountants moeten zich nog meer toeleggen op adviesverlening. Van vertrouwenspersoon in de 'huisartsenrol' naar adviseur voor vragen van strategische aard. Geen huisarts, maar specialist.

Bron: BelastingBelangen

 

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken